Změna stanov na valné hromadě - jak správně postupovat

Dobrý den, mám dotaz ohledně schválení změn valnou hromadou.
Jaký je správný postup v případě, že stanovy chceme doplnit, změnit nebo aktualizovat? Dle schválených a současně platných stanov veškěré změny ve stanových schvaluje valná hromada. Jak má postupovat řádný člen s hlasovacím právem na valné hromadě, který má návrhy k doplnění do stanov? Mám na mysli například postup: člen požádá o poskytnutí stanov - do stanov zanese jeho návrhy ke schválení - pošle výkonnému výboru - výkonný výbor zapracuje všechny návrhy k změnám - navržené znění stanov pošle členům s hlasovacím právem s dostatečným časovým předstihem k studiu - na valné hromadě se přečtou navržené změny - hlasováním se schválí nebo odmítnou změny? Je takový postup správný?
Děkuji za odpověď. Alföldi

— Károly Alföldi, Volejbal Ústí nad Labem, z.s.

Odpověď:

Dobrý den,
změna stanov spolku musí odpovídat postupu, který předpokládají stanovy platné a účinné. Vámi navrhovaný postup se jeví jako správný, pokud odpovídá platným stanovám. Člen by se měl se svými podněty a návrhy obrátit na příslušný orgán spolku, který by měl tyto podněty a návrhy vzít na vědomí, rozhodnout o nich, případně s nimi na valné hromadě seznámit ostatní členy spolku. Orgán spolku starající se o svolání a průběh valné hromady pak zařadí tyto body na jednání nebo navrhující člen dostane příležitost navrhované změny sám prezentovat. Rozhodující slovo bude mít valná hromada, jak uvádíte. Samotný postup při navrhovaní změn stanov je záležitostí upravenou ve stávajících stanovách nebo věcí obvyklého postupu v příslušném spolku.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 8. 9. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz