Lhůta pro odstoupení z funkce člena výboru

Občanský zákoník v § 160 říká, že „Odstoupí-li člen statutárního orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.“ Je možné tuto dobu zkrátit, pokud s tím souhlasí obě strany, tj. odstupující člen i zbývající členové VV?. Dotaz se týká spolku a stanovy nic bližšího neurčují.

— Jan Hruška

Odpověď:

Dobrý den,

odpověď na tento dotaz najdete zde: http://poradna.crdm.cz/stanovy-spolku/prava-clenu-a-odstoupeni-clena-voleneho-organu-207. Obecně lze říci, že v rámci spolkového prostředí je taková dohoda jistě možná (vzhledem k tomu, že s ní souhlasí obě strany vztahu, není, kdo by ji napadl a stav, který dohodou strany nastolí, bude prostě platit). Pro jistotu ještě upozorňuji, že pokud takto odstupuje člen statutárního orgánu, který je jako jediný oprávněný jednat za spolek navenek, je nezbytné, aby byl rovnou nahrazen jiným. Jinak se spolek dostane do situace, kdy nebude mít nikoho, kdo by za něj mohl právně jednat.

AK Mgr. Alena Hájková

 

Poslední revize: 10. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz