Změna individuálního organu spolku na kolektivní a volba nového vedení

Dobrý den
Jsem zvoleným předsedou a zároveň statutárním orgánem zapsaného spolku. Bohužel při zápisu do rejstříku spolků jsme zaskrtli individuální místo kolektivní vedení spolku,i když v zápise ustanovující schůze byl zvolen výbor spolku, předseda, místopředseda,pokladník a dozorčí orgán spolku.
Zároveň ve spise se nachází ověřené podpisy všech zúčastněných i potvrzení o způsobilosti vykonávat funkce. Po zápisu spolku jsem však veden jako jediný a jako jediný člen spolku.
Nyní svolavam schůzi spolku s tím, že hodlam odstoupit a volilo by se nové vedení spolku.
Můj dotaz se týká co bude třeba mimo zápisu ze schůze o provedené změně a zároveň zda tím neohrozim spolek zrušením.
Děkuji moc za odpověď Fiala

— Jan Fiala, Zapsaný spolek

Odpověď:


Dobrý den,

zapsaný stav ve veřejném rejstříku by měl odpovídat stanovám spolku. Pokud stanovy říkají, že statutární orgán je individuální (předseda), bude v rejstříku zapsán pouze tento jeden člen statutárního orgánu. Bez nahlédnutí do stanov spolku nelze určit, k jaké situaci došlo. Občas dochází k omylu, například když výbor je nejvyšším orgánem spolku (jehož členové se do rejstříku nezapisují) a statutárním orgánem pouze předseda (statutární orgán se do veřejného rejstříku zapisuje povinně). Pro rozlišení individuálního a kolektivního statutárního orgánu doporučujeme příslušnou sekci poradny, věnující se této problematice http://poradna.crdm.cz/spolek. V tomto je třeba si udělat jasno a harmonizovat zapsaný stav se stavem, který předpokládají stanovy.

Na schůzi spolku stanovami předpokládaným způsobem zvolte nové vedení a změny promítněte do návrhu na rejstříkový soud, který změny zapíše. Podkladem bude zápis ze schůze, případné usnesení orgánů a prohlášení a souhlas zapisovaných osob se zápisem do veřejného rejstříku. Více zde: https://or.justice.cz/ias/ui/podani.

Pokud je skutečný stav věcí v souladu se stanovami a došlo tedy jen k chybě v návrhu na zápis do spolkového rejstříku, zkusili bychom podat k soudu opravný návrh k původnímu návrhu – tj. pošlete soudu správně vyplněný formulář (tím, že pomocí návratového kódu k původnímu formuláři přepíšete v návrhu jen to, co je špatně, znovu vytisknete a ověřeně podepíšete), a to ke spisové značce, která byla přidělena původnímu návrhu (tj. číslo začínající písmeny „Fj“ v pravém horním rohu usnesení o provedení zápisu). Soud tak bude moci využít již dříve poslané přílohy k tomu, aby zápis v rejstříku uvedl do souladu se skutečností. Je to cesta z naší strany nevyzkoušená, ale zcela v souladu s předpisy o rejstříkovém řízení, mělo by to fungovat. Kdyby byl nějaký problém, ozvěte se.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 10. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz