vysvětlení k § 1185 (2)

Podle §1185 odst 2  Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce,který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. ( což je Společenství vlastníků  podle § 1190 )
Dotaz: 1.Společný zástupce musí být jeden ze  spoluvlastníků, nebo může to být kterákoliv fyzická  nebo právnická osoba? 
            2,Pokud to může být kterákoliv osoba může uplatňovat všechna práva spoluvlastníků včetně býti volen do statuárních orgánů společenství vlastníků? 

za odpověď děkuji V.Šejvl  předseda výboru

— Václav Šejvl, SVJ

Odpověď:

Dobrý den,

ad 1. Společným zástupcem nemusí být jeden ze spoluvlastníků, protože zákon nezakazuje, aby to byl kdokoliv jiný. I když myslím, že se to předpokládá.

ad 2. Vzhledem k tomu, že zástupce pouze zastupuje spoluvlastníky, nelze ho volit, podle mého názoru volit, protože a) by nebylo jednoznačné, kdo ze spoluvlastníků byl zvolen, b) možná i proto, že on sám není členem SVJ, a proto nemůže být volen do orgánů SVJ (to ale záleží také na stanovách SVJ, těžko to říci obecně).

Myslím, že kandidát na funkci by mohl být zastoupen, ale muselo by to být na základě jiné plné moci než kterou spoluvlastníci udělili společnému zástupci za účelem výkonu jejich práv.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz