Legislativa stravování pro lyžařské kurzy

Dobrý den, jsme majitelé horské chaty, kam chtějí jezdit lyžařské kurzy (ZS a SS). Chtěla bych vás požádat o radu, jaká legislativa se nás týká v případě, že bychom v našem zařízení vařili pouze pro účastníky lyžařských kurzů, popř. jiných zotavovacíh akcí. Jaké jsou v tomto případě požadavky na kuchyň, hygienu, vodu,atp...., je nutné z naší strany každou jednotlivou akci někde ohlašovat? Děkuji, Geryková

— Lucie Geryková

Odpověď:

Dobrý den,

pokud lyžařský pobyt splňuje podmínky zotavovací akce (akce pro více než 30 dětí do 15 let na dobu více než 5 dní), pak musí splnit zákonné podmínky takové akce, které vyplývají ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZ“) a předpisů souvisejících.

Vy, pokud nejste pořadatel pobytu, nemusíte akci nikde hlásit, to je na pořadateli, ale pokud chcete pro takovou akci nabídnout své služby, pak je potřeba, aby podmínky ubytování, případně stravování, splňovali požadavky výše zmíněného zákona.

Pořadatel zotavovací akce je na základě ZoVZ povinen zajistit její umístění, zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu s hygienickými požadavky  stanovenými prováděcím právním předpisem a je také povinen dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne, rovněž v souladu s prováděcím předpisem. Prováděcím předpisem ZoVZ rozumí  vyhlášku č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučujeme tedy nastudovat výše zmíněný zákon a vyhlášku.

Další užitečné informace k pořádání zotavovacích akcí najdete též na stránkách této Poradny v kategorii Tábory.

Eva Beránková

Poslední revize: 20. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz