Očkovací průkaz na soustředění

Prosím o sdělení, zda je povinnost, aby dítě na zotavovací akci - jinou podobnou akci, předalo očkovací průkaz. Nebo postačí Posudek o zdravotní způsobilosti, kde lékař vypisuje údaje o očkování.
Jedná se o soustředění 7 dní, počet dětí méně než 30 do 15 let.
Děkuji. Helena Babínková

— Helena Babínková, USK Slávie Ústí nad Labem - oddíl moderní gymnastiky

Odpověď:

Dobrý den,

v Zákoně o ochraně veřejného zdraví se praví:

"Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost11). Tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci."

Dítě nemá povinnost předávat očkovací průkaz, ale má povinnost odevzdat Posudek zdravotní způsobilosti, které mj. obsahuje i informaci o očkování.

Eva Beránková

Poslední revize: 25. 1. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz