Účtování sponzoringu (reklamy) a zdanění

Dobrý den, fotbalový klub dostal finanční dar od s.r.o., uzavřeli darovací smlouvu, ve které je psáno, že finanční dar je poskytnut na provoz FK. Zároveň se FK zavazuje, že bude na dresech nosit logo s.r.o. Jde o sponzorský dar, který podléhá zdanění ? Jak se bude postupovat, když FK nestihne celý dar proinvestovat v daném roce ? Musí se zbytek neproinvestované částky převést do nějakých fondů na konci roku ? Jak by případně vypadalo účtování ? Vedou podvojné účetnictví. Děkuji

— Vanda Jeličová, FC Pásová ocel

Odpověď:

Dobrý den,
ano, jedná se o sponzoring (reklamu) a finanční částka podléhá zdanění. Neproinvestovanou část budete vést na účtu časového rozlišení - 384 - výnosy příštích období. V roce využití zbylé části finančních prostředků bude zúčtováno do výnosů.

Ing. Marie Konečná
ekonomka ČRDM

Poslední revize: 5. 6. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz