Vrácení daru na činost

Dobrý den
chci se zeptat. Náš spolek dostal dar na činnost od s.r.o. na rok 2017 a 2018 . Tento dar využíváme na naší činnost a nastavili jsme na něj i náklady na rok 2018. Teď se změnilo vedení společnosti a bylo nám naznačeno, že budou chtít dar vrátit.
Pro nás by to bylo prakticky likvidační. Chci se tedy zeptat. Je vůbec možné, aby jednostranně mohli odstoupit od smlouvy a nárokovat si vrácení? A v případě, že ano, jak se postupuje, když většina peněz je již utracena a my nemáme z čeho dar vrátit.
Děkuji
Hlaváč

— Ondřej Hlaváč, Asociace asistentů sociální péče z.s.

Odpověď:

Dobrý den,
bez prostudování darovací smlouvy a znalosti všech podrobností případu bohužel nelze s určitostí odpovědět.
Obecně lze pouze říci, že podmínky odstoupení od smlouvy musí být stanoveny přímo v darovací smlouvě, a musíte tedy podle ní posoudit, zda byly/nebyly splněny, aby dárce od smlouvy odstoupit mohl. Pokud nebyly splněny, nemůže dárce od smlouvy odstoupit a tedy ani požadovat vrácení daru. Změna v obsazení orgánů dárce není z hlediska darovací smlouvy podstatná. Pokud je současné vedení společnosti přesvědčeno, že dar byl poskytnut, ačkoliv neměl být, musejí to vyřešit s bývalými členy orgánů společnosti, ne tím, že budou chtít dar prostě vrátit od vás.
Existují zákonné důvody odůvodňující požadavek na vrácení daru, ale těmi jsou jen následná nouze na straně dárce (viz. Odvolání daru po nouzi - ve smyslu ust. § 2068 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění – dále jen „OZ“) nebo následný nevděk obdarovaného (viz. Odvolání daru pro nevděk – ve smyslu ust. § 2072 OZ). Obě tyto situace, ale počítají s dárcem i obdarovaným jako fyzickými osobami (nouzí se tu rozumí, že dárce nemá ani na výživu vlastní či osoby, kterou má ze zákona vyživovat), na právnické osoby by tedy bylo možné použít je jen přiměřeně, ale z uvedeného popisu situace nijak nevyplývá, že by se dala některá z nich na Váš případ aplikovat.
S ohledem na složitost věci doporučujeme zařídit v zájmu spolku konzultaci záležitosti s advokátem, více informací prostřednictvím této poradny nelze poskytnout.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 19. 12. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz