Vyplácení cestovních náhrad

Dobrý den.
Založili jsme kulturní spolek sdružující hudebníky pro obohacení kultury v obci. Jakožto kapela, působíme na kulturních akcích, plesech a jiných. Za tyto akce fakturujeme peníze, které z valné většiny pokryjí cestovní náklady členů kapely, ze zbytků se hradí náklady na zkoušky, noty a jiné. Dotaz zní, do jaké výše můžeme cestovní náklady proplácet a jakými pravidly se toto řídí - co vše musí cestovní doklad splňovat, jestli se mohou uvádět soukromá auta členů spolku, apd. . Rádibychom příjmy tímto způsobem vynulovali. Děkuji za rady.

— Jiří Moravec, GOSO

Odpověď:

Dobrý den,

v rámci vnitropodnikové směrnice stanovte pravidla pro proplácení cestovních náhrad - při stanovení těchto pravidel doporučuji řídit se Zákoníkem práce, který upravuje proplácení cestovních náhrad u zaměstnanců - doporučuji neproplácet vyšší náhrady než umožňuje Zákoník práce.

Proplácení těchto náhrad by mělo probíhat na základě vyplněného cestovního příkazu, který obsahuje identifikaci účetní jednotky a osoby, která si náhradu na cestovné nárokuje a informace o konané cestě.

Při proplácení nákladů cestování veřejnou dopravou jsou podkladem pro výpočet zakoupené jízdenky, které se přiloží k vyplněnému cestovnímu příkazu.

K cestám je možné využívat i soukromá vozidla - vychází se ze spotřeby vozidla na 100 km dle VTP (kopii VTP přiložte k cestovnímu příkazu), ceny PHM za 1 litr (dle paragony/vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel), částky náhrady za opotřebení ( § 157 odst. 4 zákoníku) a počet ujetých km.

Výpočet náhrady na 1 ujetý km je dle vzorce = (Spotřeba dle TP: 100) x cena PHM dle vyhlášky nebo účtenek) + základní náhrada dle vyhlášky

Ing. Marie Konečná

Ekonomka ČRDM

Poslední revize: 6. 4. 2021

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz