Je povinnost zřídit funkci revizora ústavu?

Dobrý den,
zakládáme ústav. V zakládací listině nezřizujeme ani dozorčí radu ani funkci revizora (nenašla jsem v zákoně, že by taxativně měla být tato funkce zřízena nebo jsem to špatně pochopila?). Formulář pro prvozápis ústavu však obsahuje údaj,že "pokud není zřízena Dozorčí rada, vykonává její funkci Revizor.
Má se tedy povinně zřídit funkce revizora, pokud nebude zřízena Dozorčí rada? Pokud ano - má se zřídit již v zakládací listině nebo lze i po zápisu ústavu do veřejného rejstříku? Zapíše ale nám soud ústav bez revizora a bez Dozorčí rady, pokud nejsou zřizovány?
děkuji za odpověď

— Jana Smetanová, zakládá se ústav

Odpověď:

Dobrý den,

diskuse o povinném zřizování kontrolního orgánu ústavu se stále vedou, nicméně kloníme se k názoru, že ústav povinně zřizovat kontrolní orgán nemusí, protože ustanovení občanského zákoníku § 409 odst. 1 a 3 hovoří o dozorčí radě jako o volitelném orgánu, úlohu revizora nezmiňuje, a tuto funkci nezmiňuje ani ustanovení § 405 odst. 1 mezi povinnými náležitostmi zakládací listiny jako alternativu neustavené dozorčí rady (na rozdíl od ustanovení § 310 týkající se zakládací listiny Nadace. Soudy v praxi akceptují zákládající listiny ústavů bez kontrolního orgánu, což podle našeho přesvědčení zcela v souladu se zákonem. Závěr - pokud nechcete kontrolní orgán zřizovat, nezřizujte ho, zápis ústavu by měl ze strany rejstříkového soudu proběhnout bez problémů.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 22. 3. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz