Podmínky pro zakladatele ústavu

Prosím Vás, jaké musí splňovat podmínky zakladatel ústavu FO? Zda musí být bez exekucí či mimo insolvenci, případně je-li vyžadován čistý trestní rejstřík. Setkávám se totiž s tím, že zakladatelé tyto podmínky nesplňují a formu neziskové organizace, např. ústavu využívají pouze k zabezpečení majetku. Přičemž tato organizace nic nevykonává. Děkuji Vám za odpověď.

— Eduard Novotný, student

Odpověď:

Dobrý den,

podmínkou pro zakladatele je plná svéprávnost, a tedy způsobilost právně jednat. Insolvence nebo exekuce není obecně překážkou pro to, být zakladatelem ústavu. Účelové majetkové dispozice s úmyslem vyhnout se povinnostem z insolvenčního nebo exekučního řízení jsou však postižitelné, v krajním případě i v trestněprávní rovině. Bezúhonnost zakladatele také není vyžadována. Jinak je tomu v případě členů správní rady (nebo dozorčí rady) ústavu. Pokud v průběhu výkonu své funkce pozbude ve vztahu k účelu ústavu bezúhonnost (viz. § 363 písm. c, OZ a § 369 písm. c, OZ) jeho funkce zanikne ze zákona (viz ust. § 155 odst. 1 OZ). Dotčená osoba je povinna zánik funkce ústavu oznámit, ale neoznámení neznamená, že funkce nezanikla. Pozor ale na to, že funkce zanikne ze zákona jen v případě, že dojde ke ztrátě bezúhonnosti ve vztahu k účelu ústavu. Pokud by došlo k odsouzení člena orgánu ústavu z důvodu, který s účelem ústavu nesouvisí, k zániku funkce by mohlo dojít jen na základě odstoupení člena orgánu z funkce nebo odvoláním z funkce.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 6. 1. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz