Platnost osvědčení

Dobrý den,
mám dotaz ohledně platnosti osvědčení zdravotníka.
Kurz ZZA jsem si dělala zhruba před pěti let. Osvědčení, které jsem získala má platnost neomezenou. Při táborové kontrole mi však bylo hygieničkou sděleno, že bych zdravotníkem být neměla, protože kurz nemám "obnovený" a je mou poviností minimálně každé čtyři roky absolvoat kurz kratší, tzv. doškolovací.
Chápu, že je nutné "být v obraze" neboťněkteré doporučené postupy i legislativa se mění a plně to respektuji. Ale je absolvování "doškolovacích kurzů" opravdu povinné? V zákonech jsem k tomuto nenašla nic.
Mohu tedy vykonávat funkci zdravotníka i s osvědčením, dle hygieničky "propadlým", na kterém je ale napsáno platnost NEOMEZENÁ?
(jde mi hlavně o toto léto, pak již budu mít snad ukončený třetí ročník medicíny i lektroský kurz první pomoci)
Druhým zdravotníkem na táboře bude taktéž medik. Proto bych se ještě chtěla zeptat - jakým způsobem by se při případné kontrole prokazovalo ukončení 3. ročníku studia. Stačí index s absolvovanými zkouškami nebo je třeba nějaké jiné potrvzení (např. ze studijního odd.)?
Předem díky z odpověď

— Marta N.

Odpověď:

Dobrý den,

tato rekvalifikační činnost je časově neomezená, to znamená, že kurz jednou absolvujete a máte jej na celý život. Není potřeba provádět doškolování, přeškolování. Pro takovou argumentaci nenacházíme oporu v právních předpisech. Je pravdou, že některé organizace tyto kurzy a následně osvědčení o absolvování časově omezují. Nicméně toto se děje nejspíš z ekonomických či interních důvodů. Kurz ZZA je definovaný ministerskou vyhláškou, na jehož konci obdrží absolvent osvědčení o kvalifikaci. Platnost osvědčení je právně neomezená. Požadavek na obnovení kurzu může být nastaven v rámci interních postupů pořadatelů tábora, ale i tak jde proti logice udělované kvalifikace. Dostatečným prokázáním kvalifikace by měl být tento certifikát s neomezenou platností, případně později potvrzení o studiu či jiný odpovídající dokument prokazující absolvování třetího ročníku.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 23. 10. 2018

Komentář

Vážená paní Hájková,
mohla by jste prosím uvést název právního předpisu (vyhlášky apod.), který se týká potřeby/nepotřeby absolvování doškolovacích kurzů ZZA ? V domnění, že jsou nutné, jsem jich od roku 2002 také vždy po pěti letech několik absolvoval a také se kolikrát divil tomu, že kolegové a kolegyně vyškoleni u jiných organizací měli platnost osvědčení ZZA neomezenou. Dle výše uvedeného dotazu sl. Marty N. usuzuji, že v dané problematice nemají jasno ani pracovnici hygienických stanic.

Děkuji Vám za případnou odpověď.

Za pořadatele dětských dia-táborů

David Hájek

David Hájek (neověřeno)

Dobrý den,

slovy zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, se „za způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba, která získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci…“ Náležitosti takového kurzu stanovuje vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Zákon výslovně hovoří o „absolvování“ takového kurzu a nikde nezakotvuje nutnost jeho obnovy. O absolvování kurzu dostane účastník osvědčení, kterým dokládá splnění zákonného požadavku na tuto kvalifikaci. Je samozřejmě otázkou, jestli takové „obnovení“ kurzu je nebo není nutné či žádoucí, aby byl zdravotník například po několika letech od absolvování kurzu stále náležitě připraven. Nicméně zákon žádnou takovouto povinnost obnovení kurzu ZZA neukládá.

AK Mgr. Alena Hájková

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz