dotaz na likvidaci neziskové organizace

Dobrý den,

prosím Vás o radu, jak ukončit neziskovou organizaci. Společnost je v likvidaci. Před třemi roky jsem ji zakládala, byla jsem celou dobu předsedou spolku a nyní jsem jejím likvidátorem. Vím, že nemá žádný majetek a žádné dluhy. Nicméně mi rejstříkový soud odmítl výmaz společnosti s tím, že chce do 14 dnů doložit celou řadu dokladů, z nichž si s některými nevím rady.

Můžete mi prosím poradit, kde se dá zveřejnit vtup společnosti do likvidace? - Předpokládala jsem se, že uvedení v rejstříku, že jse spolek v likvidaci po dobu 3/4 roku je dostatečným zveřejněním. Nyní ale nemám šanci doložit, co jsem neudělala, tím spíše, že tam je lhůta 3 měsíce.

Dále bych potřebovala vědět, kdo je správcem daně. Daňové přiznání nám dělal účetní poradce a z Finančního úřadu jsem dostala potvrzení, že společnost nemá žádný majetek.

Bankovní účet společnosti jsem zrušila na jaře letošního roku a zůstalo mi 300 Kč. Mohu s tím udělat zahajovací účetní rozvahu i konečnou účetní uzávěrku? Počítám, že případné náklady budu hradit ze svého, ale nevím, zda a jak to legálně do úvahy a uzávěrky zapsat.

Předem velmi děkuji za Vaši odpověď,

Jitka Černá

— Jitka Černá, Pace, z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

Vstup společnosti do likvidace se zveřejňuje v Obchodním věstníku (viz. ustanovení § 3018 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále jen „OZ“). Všechny potřebné informace najdete na webové stránce https://ov.ihned.cz/. Zveřejnění oznámení je placenou službou, celkově vyjde na 2.000,- Kč (při podání „inzerce“ v listinné podobě). Úprava názvu společnosti ve veřejném rejstříku – uvedením dodatku „v likvidaci“ a doložením rozhodnutí o zrušení a likvidaci společnosti bohužel není cestou, kterou lze povinnost zveřejnění vstupu do likvidace splnit. Nezbývá než zveřejnit oznámení o likvidaci spolku nyní.

Správcem daně je místně příslušný Finanční úřad. Potvrzení o tom, že společnost nemá žádný majetek možná soudu nestačí, pravděpodobně si budete muset vyžádat i potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků (tzv. potvrzení o bezdlužnosti).

Před výmazem je třeba se zbavit veškerého majetku. Tedy pokud po zrušení zbylo 300 Kč, jsou v pokladně organizace. Bylo by vhodné je použít na úhradu nějakých nákladů. Pokud by se nepoužily na úhradu nákladů, bylo by nutné je jako likvidační zůstatek předat jiné organizaci (spolku s obdobnou činností). Tedy pokud peníze nepoužijete do 31.12.2016, pak budou vykázány v rozvaze pokud spolek vede běžné účetnictví, resp. v přehledu majetku a závazků pokud spolek vede jednoduché účetnictví. Stejně tak budou v počátečních stavech roku 2017. Nicméně k výmazu je třeba předložit konečné výkazy již po vypořádání veškerého majetku a závazků.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 1. 12. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz