Jak sestavit přehled o příjmech a výdajích ke dni likvidace

Dobrý den, jsme spolek při MŠ, momentálně již v likvidaci. Máme před sebou ještě poslední fázi likvidace a v rámci ní, máme předložit mimo jiné Přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích ke dni likvidace. Nemáme žádný majetek, jen peníze v hotovosti. Dohodli jsme se, že po úhradě nákladů na likvidaci, bude vyplacena odměna likvidátorovi a pak zbytek peněz bude převeden formou daru na MŠ. Mohu se zeptat, prosím, jestli má být tento dar převeden na MŠ ještě před sestavením závěrečných přehledů ke dni likvidace? Pokud ano, znamená to, že v přehledu o majetku a závazcích bude tedy 0 stav? A zahrne se tento dar MŠ také do výdajů (příp. do jakých) v přehledu o příjmech a výdajích?

— Kristýna Štěrbová, spolek při MŠ

Odpověď:

Dobrý den, 

postup likvidace je uveden zde.

Pokud spolek chce obdarovat MŠ je to v pořádku, ale je nutné toto jednání provést v době existence spolku, tedy před úplnou likvidací spolku. 

Druhá možnost je převést likvidační zůstatek na MŠ. Lze předpokládat, že Váš spolek má určitý druh vazby na MŠ a tento převod LZ je logickou volbou. To by tedy proběhlo po úplné likvidaci spolku.

Mgr. Jakub Sotl
Právní poradce

Poslední revize: 6. 2. 2020

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz