zproštění pozice likvidátora

Byla jsem ustanovena členskou schůzí likvidátorkou již nefunkčního občanského sdružení, kde jsem v minulosti byla statutárním zástupcem. Ale po dvojím vrácení dokumentů krajským soudem si uvědomuji, že na tuto funkci nestačím. Nerozumím právním argumentům soudu, nevím, co kam zveřejnit a jak. Navíc nemám z důvodů vytíženosti čas se tomu více věnovat. Jak se mohu zprostit pozice likvidátora?

— Jana Dítětová

Odpověď:

Dobrý den,
likvidátor může odstoupit ze své funkce (vzdát se funkce), a to prohlášením došlým orgánu, který jej povolal. V souladu s § 160 občanského zákoníku, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití tohoto prohlášení. Po tuto dobu je likvidátor povinen vykonávat svou funkci. Orgán, který likvidátora povolal je povinen jmenovat likvidátorem jinou způsobilou osobu. Pokud takové osoby není, jmenuje likvidátora postupem dle § 270 občanského zákoníku soud.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 30. 1. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz