Zrušení spolku

Dobrý den,

ve stanovách spolku máme ty odstavce na zrušenís spolku:
IX. Zánik spolku
1. Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze, které musí schválit dvoutřetinová většina přítomným členů s hlasovacím právem. V tomto případě členská schůze rozhodne, jak bude naloženo s finančními prostředky popřípadě ostatním majetkem spolku.
2. Spolek dále zaniká zákonem stanoveným způsobem.

Můj dotaz zní: jestli si majetek (finančí hotovost) můžeme rozdělit mezi členy spolku a nebo se má postupovat podle občanského zákoníku: § 272 odst. 2
(2) Nelze-li s likvidačním zůstatkem naložit podle stanov, nabídne likvidátor likvidační zůstatek spolku s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci, na jejímž území má spolek sídlo. Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má spolek sídlo. Získá-li likvidační zůstatek obec nebo kraj, použije jej jen k veřejně prospěšnému cíli.

— Václav Němec

Odpověď:

Dobrý den,

jak je uvedeno ve stanovách spolku, o naložení s likvidačním zůstatkem rozhodne členská schůze. Členská schůze může rozhodnout i tak, že likvidační zůstatek bude rozdělen mezi členy spolku. Postup uvedený v citovaném § 272, občanského zákoníku, směřuje k situacím, kdy o tomto likvidačním zůstatku není rozhodnuto dle stanov - tedy chybí určení, jak má být se zůstatkem naloženo.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 22. 3. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz