Zrušení spolku

Hezký den,valná hromada odsouhlasila zrušení spolku -jak dále postupovat. Dá se část prostředků převést na spolek provádějící stejnou sportovní činnost kam přešla většina sportovců . Je výhodnější sloučení spolků zdali to jde?

— Jiří Šimek

Odpověď:

Dobrý den,

postupem při zrušení spolku se zabývají blíže další odpovědi v sekci http://poradna.crdm.cz/zruseni-spolku/zanik-spolku-244. VH by při svém rozhodnutí o zrušení spolku měla jmenovat likvidátora (může jím být např. dosavadní statutární orgán) a následně provést likvidaci. Po provedení likvidace pak při rozhodování o likvidačním zůstatku spolku může být rozhodnuto o převedení zbylých prostředků (likvidačního zůstatku) na jiný spolek. Na likvidaci spolku se vztahují jak obecná ustanovení o likvidaci právnické osoby, tak zvláštní ustanovení o likvidaci spolku (viz. § 187 a násl. občanského zákoníku a § 269 a násl. občanského zákoníku).

Sloučení spolků je možné, v tom případě však musí valná hromada rozhodnout o zrušení spolku bez likvidace a jeho sloučení s jiným spolkem (= přeměna spolku). Může tak učinit, i když už bylo rozhodnuto o likvidaci, rozhodnutí o likvidaci může být změněno orgánem, který je vydal – viz. § 170 občanského zákoníku. Sloučení spolků bude třeba předem oznámit v obchodním věstníku a splnit další formální náležitosti přeměny právnické osoby. Samotné rozhodnutí o sloučení spolků musí mít formu notářského zápisu. Sloučení spolků je administrativně poměrně náročný proces, k jehož provedení doporučujeme zajistit si asistenci, popř. i zastoupení odborníkem na oblast spolkového práva, popř. alespoň práva obchodních společností.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz