Zrušení spolku - jmenování likvidátora

Dobrý den,
již jsem svůj dotaz jednou položil a dostal jsem odpověď, že si mám projít již zveřejněné odpovědi. Odpověď jsem však nenašel. Možná jsem svůj dotaz nepoložil úplně přesně zkusím ho tedy specifikovat přesněji.
Jsme spolek rodičů dětí, kteří hrají fotbal v klubu. Dokud děti byly menší, pořádali jsme fotbalové turnaje za účelem vydělání si na potřeby spojené s fotbalem našich dětí. Nicméně děti odrostly a podstata našeho spolku již byla vyčerpána. Veškeré peníze jsme utratili a majetek (oblečení) jsme vynosili.

Na poslední členské schůzi (nejvyšší orgán spolku) koncem roku 2019 rozhodl, dle stanov, o ukončení fungování spolku. V zápise z této schůze stojí: "...Vzhledem k tomu, že spolek již nic nevlastní a nové příjmy plánované nejsou, Jan Marcol navrhnul plénu, aby spolek ke dni 31.12.2019 zanikl."

Pro to hlasovalo 100% přítomných členů spolku. Zápis jsme podali na soud a soud to nepřijal s tím, že spolek musí projít likvidací. Čili v zápise není nic o likvidaci a ani nebyl členskou schůzí jmenován likvidátor. Co tedy teď?

Máme uspořádat novou členskou schůzi, na které pouze prohlásíme (odhlasujeme), že spolek zaniká likvidací a určíme likvidátora? Nebo může být likvidátor zvolen výborem spolku, čili statutárním orgánem spolku? Ve stanovách to nemáme, nevím, jestli to nějak řeší zákon. Nebo je nejjednodušší variantou požádat soud o jmenování likvidátora?

Toto vidím jako náš startovací problém. Upřímně v současné době již bude obtížné svolat členskou schůzi (ale pokud je to nutné, svoláme ji, snad by byla usnášení schopná), my, členové se již nevídáme. Navíc členové nám ubývají, tak jak děti odcházejí nebo jsou odejity z klubu.

Četl jsme Vaše dva hlavní příspěvky ohledně likvidace spolků. Nepochopil jsem úplně jejich rozdíl. Přijde mně, že jeden je obecnější, druhý je více podrobný. Problémem je (a to mají asi všechny spolky, které svou činnost ukončily a chtějí konec dotáhnout čistě), že se již činností spolku časově nevěnujeme a chtěli bychom vše ukončit co jak nejjednodušším způsobem.

Chtěl bych Vás tedy touto cestou požádat o radu, jak nyní postupovat. Pokud by psaní emailové odpovědi bylo zdlouhavé, možná jednodušší způsob je telefonická rada, která zabere třeba 10 minut.

Děkuji a přeji hezký den.
Jan Marcol
Tel. 608036409

— Jan Marcol, SKS2007 - fotbal, z.s.

Odpověď:

Dobrý den, 

bude nutné znovu svolat členskou schůzi, pokud ve stanovách není uveden orgán, který v takovém případě může rozhodnout a je to v jeho kompetenci, tak tak musí rozhodnout orgán nejvyšší a tím je členská schůze. 

Žel zákonný postup v případě likvidace spolku je povinný. Jde o závěrečné vyúčtování a vyrovnání závazků vůči ostatním subjektům. Tento proces je nutný a bez něj k zániku spolku nedojde. Jednodušší cesta není.

V případě likvidace se řiďte tímto postupem

Pokud budete chtít právní pomoc, tak je nutné se obrátit na odborníky z řad advokátů.

Mgr. Jakub Sotl
Právní poradce

Poslední revize: 24. 8. 2020

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz