Může předseda zbavit funkce člena výboru?

Dobrý den,
v našem spolku jsou podle schválených stanov určeny funkce členů výboru, jako kolektivního statutárního orgánu. V nedávné době byl jeden z členů výboru zbaven při výborové schůzi své funkce, pro údajné porušení své pravomoci a ztrátu důvěry. Tato osoba sice nadále zůstává členem výboru, ale její pravomoc byla předsedou odebrána a svěřena osobě jiné. NOZ řeší tuto problematiku velmi obecně a stanovami také není určen postup.
Jaké máme zaujmout stanovisko, jako Kontrolní komise, ke stížnosti "funkce zbavené" osoby na neoprávněné jednání předsedy spolku?
Děkuji za odpověď
Mirka

— Miroslava Němcová

Odpověď:

Kontrolní komise, dle § 263 NOZ dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Pokud komise zjistí nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami.

Obsahem stanoviska kontrolní komise by mělo být konstatování, zda předsedou užitý postup byl v souladu se stanovami a právními předpisy. Postup předsedy - tedy odebrání pravomoci za současného setrvání ve výboru je sporné řešení – každopádně nemá oporu v zákoně, protože zákon takový postup nestanoví. (podklad pro ně by tedy musel být ve stanovách, což ale podle znění dotazu není, proto neměl být aplikován). V souladu se zákonem mohl být člen z funkce odvolán. V tomto směru lze uplatnit obecně platnou zásadu, že odvolat člena orgánu, je oprávněn ten (osoba, orgán), kdo člena orgánu do funkce ustavil (jmenoval, zvolil,...). „Odebrat“ funkci členovi výboru, při uplatnění zmíněné zásady, by předseda tedy mohl jen v případě, že je to právě on, kdo určuje jakou funkci bude v rámci výboru kdo vykonávat. Danou situaci je tedy třeba podrobně zkoumat i z hlediska pravomocí a působnosti orgánů spolku upravených stanovami.

Pro úplnost uvádíme, že odvolaná osoba má dle příslušných ustanovení NOZ právo napadnout rozhodnutí předsedy soudně (po vyčerpání možnosti přezkumu kontrolním orgánem spolku).
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz