využívání majetku spolku chráněného autorským zákonem členy spolku

Dobrý den,

náš spolek zajišťuje volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti. Za tímto účelem pořídil různá díla (literární i audiovizuální).
Narazil jsem však na to, že podle autorského zákona mohou díla chráněná autorským zákonem půjčovat pouze instituce vyjmenované přímo v zákoně (školská zařízení, vyjmenované knihovny apod.), mezi něž spolky nepatří.
Jedná se o půjčování dle definice zákona i v případě, že majetek spolku užívají členové spolku? Jinými slovy, mohou členové spolku využívat majetek spolku chráněný autorským zákonem, nebo by se i v případě členů jednalo o půjčování, které autorský zákon spolkům neumožňuje?
Pro úplnost uvádím, že členové spolku platí členský příspěvek, ze kterého je financován provoz spolku i nákup majetku, ale který není odvozen od množství půjčovaného majetku, nejedná se tedy o půjčování za účelem zisku.
A pro jistotu také dodávám, že spolek ani členové nehodlají vytvářet kopie těchto děl, jde pouze o využívání originálů.

Děkuji,

David Urbánek

— David Urbánek, Vlaštovka - spolek pro volný čas

Odpověď:

Dobrý den, 

v tomto případě je majitelem autorského díla spolek. Záleží na postavení práva a povinností členů vůči těmto dílům ve stanovách nebo jiné interním dokumentu. V podstatě to záleží na statutárním orgánu, zda propůjčí svým členům dílo a za jakých podmínek. Pokud nemáte tyto práva upravena a jedná se o užití díla běžným způsobem, kterým nedochází ke snižování hodnoty díla, tak bych to neřešil. Ale nepovažoval bych za nutnost toto propůjčení upravovat Licenční smlouvou. 

Pokud by mělo docházet k dalšímu šíření díla, už by bylo nutné práva a povinnosti stran upravit v licenční smlouvě.

Mgr. Jakub Sotl
Právní poradce

 

Poslední revize: 18. 10. 2019

Komentář

Děkuji za odpověď, jen si nejsem jistý, zda byl správně pochopen dotaz. Slovem spolek pořídil mám na mysli zakoupil díla jiných autorů, nikoli vytvořil, jedná se například o knihy z edice "kouzelné čtení". Platí uvedená odpověď pro tento případ?

David Urbánek (neověřeno)

Dobrý den,

předpokládáme, že půjčování děl je prováděno v rámci hlavní činnost spolku a mimo jiné touto činností je naplňováno poslání spolku. Nejedná se o činnost jejímž účelem je dosahování přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu a půjčování je jen pro členy spolku, nikoli pro veřejnost. Za těchto podmínek činnost pravděpodobně spadá pod užití pro osobní potřebu a mělo by být v pořádku. Navíc spolek dle vašeho vyjádření rozmnoženiny díla řádně zakoupil, a tudíž je jejich oprávněným vlastníkem. Při zachování uvedených podmínek půjčování by nemělo dojít ke konfliktu s autorským zákonem.

AK Mgr. Alena Hájková

Sekretariát ČRDM

In reply to by David Urbánek (neověřeno)

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz