využívání majetku spolku chráněného autorským zákonem členy spolku

Dobrý den,

náš spolek zajišťuje volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti. Za tímto účelem pořídil různá díla (literární i audiovizuální).
Narazil jsem však na to, že podle autorského zákona mohou díla chráněná autorským zákonem půjčovat pouze instituce vyjmenované přímo v zákoně (školská zařízení, vyjmenované knihovny apod.), mezi něž spolky nepatří.
Jedná se o půjčování dle definice zákona i v případě, že majetek spolku užívají členové spolku? Jinými slovy, mohou členové spolku využívat majetek spolku chráněný autorským zákonem, nebo by se i v případě členů jednalo o půjčování, které autorský zákon spolkům neumožňuje?
Pro úplnost uvádím, že členové spolku platí členský příspěvek, ze kterého je financován provoz spolku i nákup majetku, ale který není odvozen od množství půjčovaného majetku, nejedná se tedy o půjčování za účelem zisku.
A pro jistotu také dodávám, že spolek ani členové nehodlají vytvářet kopie těchto děl, jde pouze o využívání originálů.

Děkuji,

David Urbánek

— David Urbánek, Vlaštovka - spolek pro volný čas

Odpověď:

Dobrý den, 

v tomto případě je majitelem autorského díla spolek. Záleží na postavení práva a povinností členů vůči těmto dílům ve stanovách nebo jiné interním dokumentu. V podstatě to záleží na statutárním orgánu, zda propůjčí svým členům dílo a za jakých podmínek. Pokud nemáte tyto práva upravena a jedná se o užití díla běžným způsobem, kterým nedochází ke snižování hodnoty díla, tak bych to neřešil. Ale nepovažoval bych za nutnost toto propůjčení upravovat Licenční smlouvou. 

Pokud by mělo docházet k dalšímu šíření díla, už by bylo nutné práva a povinnosti stran upravit v licenční smlouvě.

Mgr. Jakub Sotl
Právní poradce

 

Poslední revize: 18. 10. 2019

Komentář

Děkuji za odpověď, jen si nejsem jistý, zda byl správně pochopen dotaz. Slovem spolek pořídil mám na mysli zakoupil díla jiných autorů, nikoli vytvořil, jedná se například o knihy z edice "kouzelné čtení". Platí uvedená odpověď pro tento případ?

David Urbánek (neověřeno)

Dobrý den,

předpokládáme, že půjčování děl je prováděno v rámci hlavní činnost spolku a mimo jiné touto činností je naplňováno poslání spolku. Nejedná se o činnost jejímž účelem je dosahování přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu a půjčování je jen pro členy spolku, nikoli pro veřejnost. Za těchto podmínek činnost pravděpodobně spadá pod užití pro osobní potřebu a mělo by být v pořádku. Navíc spolek dle vašeho vyjádření rozmnoženiny díla řádně zakoupil, a tudíž je jejich oprávněným vlastníkem. Při zachování uvedených podmínek půjčování by nemělo dojít ke konfliktu s autorským zákonem.

AK Mgr. Alena Hájková

Sekretariát ČRDM

In reply to by David Urbánek (neověřeno)

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Napiště slovo "Poradna"
Answer this question to verify that you are not a spam robot.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz