Nadační fond II

Děkuji za předchozí odpověď. Chci se jen ujistit, že vše chápu dobře. V případě, že nadační fond poskytne příspěvek svému zřizovateli, postupuje tedy protiprávně? Nebo záleží na okolnostech, konkrétním případu, výkladu zákona a na "přiměřenosti" užití daného paragrafu? Děkuji moc.

— Šárka Střížková, Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace

Odpověď:

Dobrý den,
jak bylo uvedeno v předchozí odpovědi, nepanuje v této problematice shoda. Například podle stanoviska Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti může „Nadační fond poskytnout příspěvek osobě, která je členem jeho orgánu nebo která je jeho zaměstnancem. Rovněž tak může nadační fond poskytnout příspěvek svému zakladateli. Nastavení těchto pravidel je primárně v rukou zakladatele nadačního fondu. Při rozhodování o poskytování příspěvků těmto osobám je však nutné dbát i pravidel o konfliktu zájmů (§ 437 NOZ) a není možné zapomínat ani na korektiv zákazu zneužití práva (§ 8 NOZ), či na možný rozpor právního jednání s dobrými mravy a veřejným pořádkem (§ 1 odst. 2, § 580 odst. 1 NOZ). Ustanovení § 353 odst. 1 a 2 NOZ se na nadační fondy nevztahuje.“
Proč by uvedená zápověď měla platit pouze pro nadace a zcela se vyhnout nadačním fondům není jasné. I u nadací zákon počítá s možností, že v ojedinělých a odůvodněných případech lze vyplácet příspěvek i zakladateli.
Při poskytování příspěvku zřizovateli je třeba postupovat obezřetně, aplikační praxe dosud není ustálená, a co se podle názoru jednoho může jevit přijatelné, se může později ukázat jako postup nesprávný či dokonce protiprávní. V konkrétním případě důrazně doporučujeme obrátit na odborníky na tuto problematiku.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 3. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz