Kdy platí změna názvu spolků a další rozhodnutí

Dobrý den, pokud je spolek zřizovatelem školského zařízení a provede na sněmu a odsouhlasí radou změnu názvu spolku a složení rady, je to platné dnem schválení nebo až po zápisu v rejstříku? Jde o to, že kolegyně při ohlášení změny v rejstříku udělala chybu a vše se protáhlo. Můžeme v komunikaci s úřady používat nový název, když přiložíme notářský ověřený zápis ze sněmu a rady? Dostáváme rozporuplné informace.
Děkujeme za odpověď.
Jana Trdá

— Jana Trdá

Odpověď:

Dobrý den,

co se „platnosti/účinnosti“ zmíněných změn týká, pak zápis ve spolkovém rejstříku má pouze deklaratorní charakter, tj. změny jsou účinné okamžikem volby orgánů spolku, přijetím změn, popř. jiným okamžikem, na jehož základě ke změnám dochází. Provedení zápisu ve veřejném rejstříku na to nemá vliv. Do doby provedení zápisu ale platí, že se kdokoliv může dovolat zapsaného stavu, pokud prokazatelně nemohl znát stav skutečně aktuální – tedy dokud jsou zapsány staré údaje. Jednání starého zapsaného člena statutárního orgánu, bude spolek zavazovat až do doby, kdy bude zveřejněn zápis nového statutárního orgánu (ale jen v tom případě, že osoba jednající se starým členem statutárního orgánu nevěděla, že do funkce člena statutárního orgánu již byl zvolen někdo jiný). Pokud řádně doložíte existenci nového stavu, tedy prokážete aktuální stav osobě či instituci, s níž jednáte, nemůže být na překážku, že nový stav není z nějakých důvodů ve veřejném rejstříku zapsán.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 28. 5. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz