Jaká je lhůta pro úpravu stanov a vnitřních předpisů spolku?