Mohou v hlavním spolku fungovat jiné spolky než pobočné?

Je možné, aby v hlavním spolku fungovaly jak pobočné spolky hlavního spolku, tak jiné spolky s vlastní právní subjektivitou, které nejsou pobočnými spolky hlavního spolku, ale chtějí být jeho členy (jako ve svazu)?

Tento dotaz položil Klub českých turistů, kde historicky vznikla struktura, kde některé "oblasti" (označení pro části klubu, dle geografické příslušnosti), jsou pobočkami, ale některé oblasti vstupovali jako samostatné právnické osoby. I přesto, ale mají ve struktuře spolku oba dva druhy oblastí stejná práva a povinnosti. Docent Havel odpovídal, že toto bude možné i po účinnosti NOZ..... 

— Klub českých turistů, Klub českých turistů

Odpověď:

Ano, je to možné, ale je nutné upravit stanovy tak, aby všechny členské spolky (ať už jsou pobočné nebo ne) měly stejná práva a povinnosti.

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz