Přijímání členů do spolku

Dobrý den, chci se prosím zeptat, zda se může Myslivecký spolek uzavřít a nepřijímat nové členy. Je třeba podoktnout, že myslivost se řídí zákonem 449/2001. Od roku 2013 podáváme přihlášky za členy a je nám vždy odpovězeno, že pro daný rok nepřijímají nové členy. Tento MS má pronajatou honitbu od Honebního společenstva. Sice ve stanovách má , že bude přijímat nové členy ze zákona 449/2001 §32 od.6, ale neděje se tak. V organizačním řádu MS mají, že budou přijímat pouze rod. příslušníky(dcera,syn). Přijímají pouze tyto lidi s tím, že je berou tvz. jako hosty na povolenku,(nevlastníky pozemků) tudíž nepřijímají nové členy a my nemůžeme být přijati, dle zmíněného §32 od.6. Na společenstvo nelze "zatlačit" neboť to jsou ti samí lidé, jako v MS a mají podepsané plné moci, aby při hlasování měli nadpoloviční většinu. Proto se ptám, zda je možné uzavřít přijímání nových členů do Mysliveckého spolku, ještě podotýkám, že jsme vlastníci a členové Honeb. společenstva. Děkuji za Váš čas a případnou odpověď.

— Miroslav Fišer

Odpověď:

Dobrý den,

uvedené ustanovení mysliveckého zákona ukládá toliko povinnost při přijímání nových členů upřednostnit vlastníky honebních pozemků – tedy v praxi pokud by uvedené sdružení upřednostnilo přihlášku nevlastníka před tou vaší, máme za to, že byste se mohli v souladu s rozhodnutími Nejvyššího soudu 28 Cdo 364/2005 a 28 Cdo 4899/2009 domáhat svého přijetí i soudně. Bohužel pokud sdružení nepřijímá žádné členy bez výjimek, nelze se pravděpodobně na základě uvedeného ustanovení domáhat členství. Tedy možnost nepřijímat nové členy sdružení má. Pokud však od roku 2013, kdy podáváte přihlášky, byl nějaký člen přijat, ačkoli nebyl vlastníkem, dal by se tento postup v souladu s výše uvedeným napadnout.

AK Mgr. Alena Hájková

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz