O.p.s. - odstoupení ředitele

Dobrý den, prosím o radu, co mám udělat proto abych odstoupila z funkce ředitele o.p.s. Je to potřeba udělat u právníka. Děkuji.

— Ludmila Šebeoková

Odpověď:

Dobrý den,

pro odstoupení z funkce ředitele o.p.s. není třeba návštěvy právníka, byť samozřejmě podpora ze strany odborníka na oblast práva nemůže být na škodu. Vůli odstoupit z funkce musíte projevit, nejlépe formou dopisu adresovaného o.p.s. doručeného spolku (do sídla spolku). Vaše funkce zanikne uplynutím dvou měsíců od dojití tohoto oznámení spolku. Do zániku funkce jste povinna vykonávat řádně svou funkci.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 26. 3. 2018

Komentář

Dobrý den, děkuji za informaci. Platí to samé u člena dozorčí rady? Děkuji

Ludmial Šebeoková (neověřeno)

Dobrý de,

u členů dozorčí rady je postup obdobný.

AK Mgr. Alena Hájková

Dobrý den,
platí to i u člena správní rady?
Taky, prosím, o odpověď, jestli 2 členové správní rady odstoupili 2 měsíce před konáním správní i dozorčí rady, jestli je potom správní rada usnášeníschopná? Děkujeme předem za odpověď.

H. Brabcová (neověřeno)

Dobrý den,

neznáme počet členů správní rady, který je upraven v zakladatelských dokumentech. Právě tam najdete odpověď na svůj dotaz. Zákon hovoří o tom, že „nestanoví-li zakládací listina nebo statut jinak, je správní rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů“. Pokud tedy se zasedání správní rady koná až po uplynutí lhůty pro skončení funkce členů správní rady, kteří odstoupili, a i po odstoupení těchto 2 členů správní rady, zůstal ve funkci nadpoloviční počet členů správní rady (nutno posoudit podle počtu, který určuje   zakladatelská listina ústavu), správní rada je usnášeníschopná.

AK Mgr. Alena Hájková

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz