Závaznost zákona o ops

Dobrý den,

nevím si rady se závazností zákona o obecně prospěšných společnostech. Jedná se především o paragrafy o orgánech o.p.s.. Zákon stanovuje, že o.p.s. má tyto orgány: správní radu, dozorčí radu a ředitele a tady mám problém s tím, že řada o.p.s. zřídila i valné shromáždění zakladatelů, se kterým zákon nepočítá. Chápu tedy dobře to, že je možné zakládací listinou (smlouvou) se od zákona o o.p.s. odchýlit? Je možné zakládací listinou převést, některé pravomoci zákonem přidělené správní radě na valné shromáždění zakladatelů nebo je nutné doslovně dodržet zákon?

Děkuji za odpověď

Přemysl Růžička  

— Přemysl Růžička, Sdružení obcí Sedlčanska

Odpověď:

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že zákon o ops nepředpokládá žádné "volitelné orgány" u o. p. s. osobně jsem toho názoru, že by "valné shromáždění zakladatelů" nemělo v zakladatelské listině o. p. s. být, protože jeho existenci zákon nepředpokládá.

Zakladatelů může být více a do vzniku o. p. s. jednají za o. p. s. společně nebo ten z nich, který tím byl pověřen. Po vzniku o. p. s. pak jedná ředitel, který se zodpovídá správní radě (a ta zase zakladateli). Zakladatelé mají pak vymezeny pravomoci zákonem (jmenovat správní a dozorčí radu, není-li zakl. listinou určeno jinak) nebo samotnu zakladatelskou listinou. Zřizovat orgán, v němž jsou zakladatelé, je podle mého názoru nadbytečné a v podstatě se tím jen obchází fakt, že zakladatelů je příliš mnoho (protože např. o. p. s. vznikla z občanského sdružení a členové nebyli ochotni vzdát se svých členských práv) a nejsou tedy schopni se dohodnout tak, jak zákon předpokládá - tedy bez toho, že by na to měli zřízený orgán. Valné shromáždění zakladatelů považuji za určitý hybrid - přibližuje o. p. s. hodně spolku (v podstatě jde o něco jako členskou schůzi). Nevím, jak se s tím praxe vypořádá. Osobně jsem toho názoru, že takto "navíc" ustavený orgán, by měl vykonávat jen práva, která náleží zakladatelům (pokud by vůbec měl být zřízen - ale pokud notář zapíše takový orgán při sepisu zakladatelské listiny, pak asi není cesty, jak jeho vzniku zabránit), tj. jmenovat správní radu a dozorčí radu, pokud to není zakladatelskou listinou upraveno jinak a případně vykonávat další pravomoci, které zakladatelům přiznává zakladatelská smlouva - např. rozhodovat o změně obecně prospěšných služeb, které o. p. s. poskytuje.

Jsem tedy toho názoru, že takový orgán by existovat u o. p. s. neměl, ale pokud ho notář do zakladatelské listiny zapíše, nedá se s tím hnout. Vyřešit to, myslím, může jen praxe - záleží na soudu, jestli např. uzná rozhodnutí tohoto orgánu za platná (pokud někdo namítne jejich neplatnost).

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz