Žádné články nebyly nalezeny.

Dotazy k tématu

Plná moc

Dobrý den. Musí být na shromáždění vlastníků plná moc úředně ověřená?
Tesař

Členská schůze spolku

Dobrý večer, rád bych se zeptal, zda je nutné mít plnou moc při mém zastupování na členské schůzi spolku (nejvyšší orgán spolku) notářsky ověřenou, nebo mít ověřené podpisy na úřadě. Jsem členem spolku a vystavená plná moc bude také na člena našeho spolku. Je nutné specifikovat v plné moci (dle programu schůze), jak má za mne hlasovat? Nebo postačí jeho všeobecné zmocnění k hlasování o bodech schůze a usnesení. Mohou být vystaveny na jednoho člena spolku např. dvě plné moci. Stanovy spolku plnou moc nijak neřeší. Děkuji.

Plná moc člena klubu z.s. na VH

Dobrý den,
ráda bych se zeptala na níže uvedené otázky ohledně valné hromady z.s.
1) Bude se konat valná hromada z.s., kde je delegovaná osoba, která se z pracovních důvodů nemůže valné hromady zúčastnit, ale delegát nechce nechat propadnout své hlasovací právo a chce udělit plnou moc za zastupování své osoby na valné hromadě. Je možné udělit plnou moc komukoliv, nebo se musí plná moc udělit opět jen členovi klubu z.s.? Jak je to se zákonnými zástupci, pokud je členem klubu z.s. nezletilé dítě, je možné aby na VH byl delegován zákonný zástupce tohoto dítěte?

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz