Žádné články nebyly nalezeny.

Podkategorie

Dotazy k tématu

Plná moc v prezenční listině

Dobrý den, mám dotaz, zda v prezenční listině (jsme SVJ) má být uvedeno datum vzniku plné moci a do kdy je její platnost? Dosud to uvedeno bylo a najednou jsou v prezenční listině pouze fajfky. Překontrolovat platnost či správnost plné moci a zda vůbec je nemáme možnost prý kvůli ochraně osobních údajů. Vždy se u nás o něčem hlasuje. Už bylo prokázáno, že výbor nejedná vždy podle pravidel. Děkuji předem za odpověď.

Udělení plné moci na shromáždění SVJ - přítomnost člena který plnou moc udělil

Dobrý den, vzhledem, ke složitosti,některých bodů, které se budou projednávat na shromáždění SVJ, bych chtěla zplnomocnit odborníka,který by mě na této schůzi zastupoval. Současně bych ale na schůzi chtěla být osobně přítomna. Je toto u shromáždění SVJ možné? Při dědickém řízení jsem toto uplatnila,jen si nejsem jistá zda tento postup je možný i pro shromáždění SVJ. Předem děkuji za Vaši odpověď.

Změna Stanov Spolku.

Dobrý den, mám dotaz týkající se změny Stanov. Počátkem dubna se u nás konaná Výroční členská schůze klubu. Na tomto jednání proběhne volba nového předsednictva. Po neblahých zkušenostech z minulé volby, chci navrhnout aby ve stanovách klubu byl uveden zákaz používání plných mocí při volbě. Tento návrh vyplývá ze zkušeností, kdy si jedna osoba nechá podepsat příkladně 10 plných mocí a tím prakticky ovlivní proběhlou volbu. Po konzultacích s předsedou klubu mi tvrdí, že toto nelze dát do Stanov, že to odporuje Zákonu.

Hlasování na základě plné moci

Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně hlasování na členské schůzi. Na poslední členské schůzi, kde byl jediným bodem prodej nemovitosti, měl jeden z členů 2 plné moci. Měl tedy 3 volební hlasy. Chtěl bych se zeptat, zda má tento člen 3 volební hlasy i při hlasování jako je schválení programu schůze, volba mandátové komise,...? Děkuji Jiří Machač

Musí být plná moc ověřená při zastupování na členské schůzi?

Dobrý večer, rád bych se zeptal, zda je nutné mít plnou moc při mém zastupování na členské schůzi spolku (nejvyšší orgán spolku) notářsky ověřenou, nebo mít ověřené podpisy na úřadě. Jsem členem spolku a vystavená plná moc bude také na člena našeho spolku. Je nutné specifikovat v plné moci (dle programu schůze), jak má za mne hlasovat? Nebo postačí jeho všeobecné zmocnění k hlasování o bodech schůze a usnesení. Mohou být vystaveny na jednoho člena spolku např. dvě plné moci. Stanovy spolku plnou moc nijak neřeší. Děkuji.

Komu můžu dát plnou moc na VH spolku?

Dobrý den,
ráda bych se zeptala na níže uvedené otázky ohledně valné hromady z.s.
1) Bude se konat valná hromada z.s., kde je delegovaná osoba, která se z pracovních důvodů nemůže valné hromady zúčastnit, ale delegát nechce nechat propadnout své hlasovací právo a chce udělit plnou moc za zastupování své osoby na valné hromadě. Je možné udělit plnou moc komukoliv, nebo se musí plná moc udělit opět jen členovi klubu z.s.? Jak je to se zákonnými zástupci, pokud je členem klubu z.s. nezletilé dítě, je možné aby na VH byl delegován zákonný zástupce tohoto dítěte?

Je možné, aby předseda před schůzí obvolával členy a žádal plné moci?

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu. V našem klubu proběhla minulý týden volba nového výboru. Dopadla tak, že se i přes výhrady opět zvolil stejný výbor způsobem o kterým si myslím že nebyl v pořádku. Předseda před schůzí obvolal členy klubu,u kterých byl předpoklad že se na schůzi nedostaví a vyžádal si od nich plné moci aby mohl za ně volit. Tímto způsobem byla celá volba ovlivněna a opět se navolili stejní členové. Nevím zdali je tento postup možný a jsem spíše přesvědčen že toto nejni možné. Po volbě nám bylo odmítnuto nnahlédnout do volebních lístků a do prezenční listiny.

Je možné delegovat hlas jinému členu či nečlenu na zasedání členské schůzce?

Může člen PO svojí plnou mocí delegovat hlas jinému členu, případně nečlenu, na zasedání členské schůze? Lze tento delegovaný hlas uznat jako přítomnost člena na schůzi (kvůli usnášeníschopnosti)? viz § 252, odst. 1. zákona 89/2012 Sb.
Příklad: na zasedání členské schůze PO o 10 členech jsou fyzicky přítomni 3 členové, jeden z nich má písemné plné moci od dalších tří členů, kteří se však osobně nedostavili. Je členská schůze usnášeníschopná? Stačí 3 plné moci + 1 hlas fyzicky přítomného člena k přijetí usnesení?

 

Jak se do usnášení na VH započítává hlas na základě plné moci?

Chtěl jsem se zeptat, jak se počítá do usnášení se valné hromady plná moc někoho, kdo na valné hromadě fyzicky není přítomen?  Tzn. počítá se tato"duše" jakoby byl přítomen?  Obdobně je to u tzv.dílčího hlasování, které nový OZ umožňuje? Je valná hromada nakonec platná, když např. z 50 členů s hlasovacím právem jich 30 využije dílčí hlasování ( nebo plnou moc) a VH se přímo neúčastní?
Děkuji

Témata poradny