Generální plná moc pro zastupování spolku při jednání s úřady a vkládání listin do Sbírky listin

Dobrý den,
se započetím výkonu mé funkce sociálního pracovníka obce připadla do mé agendy také pomoc místním spolkům, které v obci působí. Některé z nich v loňském roce získaly status neaktivního spolku a v této chvíli pracujeme na nápravě. Nicméně spolky jsou vedeny osobami důchodového věku, které mě požádaly, abych administrativně agendu spolků zaštítila s tím, že pro jednání s úřady a soudem mi chtějí udělit generální plnou moc. Je toto možné, případně existuje nějaký vzor či povinné náležitosti, které musí PM obsahovat? Nebo je nutné vytvoření plné moci pro každý úkon zvlášť? Předpokládám, že v obou případech je nutné mít plnou moc úředně ověřenou, je to tak?

Dále bych se chtěla zeptat k vkládání dokumentů do Sbírky listin. Budu-li listiny vkládat online na základě plné moci, stačí můj osobní kvalifikovaný ověřený podpis dokumentu (momentálně konkrétně u přehledu ročního vyúčtování) nebo je nutné jej doložit soudu také v originále v listinné podobě s originálními podpisy členů spolku? Pokud bychom zřídili spolku datovou schránku, předpokládám, že je možné odeslat listiny v el. kopii touto cestou bez kvalifikovaného podpisu, je to tak? Musí pak být kopie úředně ověřena či el. konvertována?
Předem děkuji za odpovědi a přeji krásný den!

— sociální pracovník, obec

Odpověď:

Dobrý den,

Zplnomocnění k zastupování spolku či členů orgánů spolku je jistě možné. Obecně platí, že plná moc pro konkrétní právní jednání je bezpečnější pro obě strany, protože je přesně ohraničeno, co a jak má zmocněnec jménem zmocnitele činit. Samozřejmě si lze představit situaci, kdy bude účelnější zmocnění širší, jako tomu je pravděpodobně i ve vašem případě. Nicméně aby jedna zmocněná osoba převzala celou „spolkovou agendu“ může být v praxi těžko proveditelné, spolek a jeho orgány budou stejně muset čas od času činit rozhodnutí v souladu se svými stanovami a orgány spolku budou muset být personálně obsazeny. Bez znalosti podrobností nelze určit přesnou podobu „správného“ nastavení.

Ve zbytku tento dotaz překračuje možnosti této poradny. Doporučujeme obrátit se na odborníky z řad advokátů. Poradna nemůže suplovat konzultaci v konkrétních případech. Advokát vám pomůže nastavit zplnomocnění pro konkrétní spolky účelně a bezpečně.

AK Mgr. Alena Hájková

 

Poslední revize: 2. 6. 2022

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz