Musí být na shromáždění vlastníků plná moc úředně ověřená?