§ 160 a ukončení funkce v kontrolní komisi

Dobrý den, máme hlavní spolek zapsaný, který je tvořen několika pobočnými spolky s právní subjektivitou.
Ve stanovách, které platí i pro pobočné spolky, máme řečeno, že kontrolní komise jsou voleny sjezdem, resp. členskými schůzemi pobočných spolků. Jelikož letos končí volební období pro všechny orgány vč. kontrolních komisí, někteří členové kontrolní komise hlavního spolku kandidují do vedení pobočných spolků. Proto před vlastními volbami v pobočných spolcích ukončili činnost v kontrolní komisi hlavního spolku. Někteří členové však upozorňují na § 160 OZ, ve kterém se vztahuje 2 měsíční ochranná lhůta pro členy volených orgánů. Proto se ptám, zda se tato ochranná lhůta vztahuje i na členy kontrolní komise nebo jen na členy statutárních orgánů hlavního a pobočných spolků?
Děkuji

— Bronislav Přibyl, SZBK ČR

Odpověď:

Dobrý den, 

ustanovení se týká všech členů volených orgánů, pokud je kontrolní komise volena, tak se toto ustanovení týká i jí.

Funkce členu takového orgánu zaniká tedy až po uplynutí 2 měsíců, Toto ustanovení není možno upravit ve stanovách jinak.

Jedná se o ochranu spolku a jeho zájmů v tom, že má statutární orgán zajištěn čas pro zajištění náhradníka za odstupující osobu.

Mgr. Jakub Sotl

Poslední revize: 1. 6. 2021

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz