Zakládání pobočných spolků před změnou stanov občanskéhosdružení

Bude možné po 1.1.2014 zakládat nové pobočné spolky,ještě před změnou stanov občanského sdružení v souladu NOZ?

— Václav Dobrovolný, Kolpingovo dílo Českérepubliky

Odpověď:

Podle mého názoru se zakládáním pobočných spolků po 1. 1. 2014 nebude žádný problém.

Dosavadní ustanovení stanov o založení pobočného spolku (např. tím, že se dohodne určený počet lidí pobočný spolek založit) zůstanou platná a aplikovatelná i po Novém roce.

NOZ budou dotčena jen ustanovení o vzniku spolku (dosud např. registrací u Ústřední kanceláře hlavního spolku) pokud stanoví za okamžik vzniku spolku jiný okamžik než zápisem do Spolkového rejstříku. Založení tedy zůstane stejné a okamžik vzniku se "posune" až na zápis do Spolkového rejstříku.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz