Hospodaření spolku a jednoduché účetnictví

Dobrý den
Děkuji za vaše stránky, již mi v mnohém pomohly. Mám dotaz ohledně hospodaření spolku a vedení účetnictví. Jsme vesnický spolek, jehož cílem je svou činností obohatit společenský a kulturní život v obci a celkově se aktivně podílet na zvelebení naší obce. Pořádáme několik akcí ročně - karneval pro děti, brigády, sportovní akce, akce pro seniory, věnujeme se dětem... Náš zisk je ze vstupného a prodeje občerstvení na akcích. Členské příspěvky nevybíráme. Z tohoto kryjeme veškeré naše náklady a dotujeme z toho ostatní akce a činnosti spolku. Považovali jsme to za hlavní cíl a účel našeho spolku. 
Po vzniku zákona o prodeji lihovin jsme se dostali do situace, že bylo nutné vyřídit si živnostenské oprávnění na hostinskou činnost, koncesi na prodej alkoholu a nákup a prodej, byť se jedná jen o pár akcí v roce a nemáme žádnou stálou provozovnu, která by dotovala náš spolek (ohledně tohoto jsem na internetu našla spoustu protichůdných názorů nejen laiků, ale i odborníků). Paní na ŽÚ nám sdělila, že v podstatě na všechnu hospodářskou činnost, ze které máme nějaký zisk bychom měli mít živnost. Doplnili jsme tedy i další živnosti jako např. provozování kultur. produkcí, zábav, mimoškolní činnost, organizování sportov činnosti a další....
Dle mého se tím ale naprosto setřely hranice mezi naší hlavní a vedlejší činností, protože vše, co je podnikáním spadá do vedlejší činnosti spolku.
V rámci jedné akce provozujeme jak hlavní, tak vedlejší činnost a nevím, jestli jdou zcela oddělit (např. nakoupíme potraviny. Část je určena k prodeji, část dostanou např děti zdarma....). Ze zisku z prodeje občerstvení a vstupného zaplatíme pronájem místnosti, případně hudbu, odměny pro děti... Ceny máme lidové, protože našim cílem není zisk, ale to, aby se v obci něco dělo. Tyto akce bývají někdy ztrátové, někdy ziskové. Některé akce zcela dotujeme a nemáme z nich žádný zisk.
Podle zákona o účetnictví bychom měli vést odděleně účetnictví hlavní a vedlejší činnosti, abychom mohli správně stanovit daňový základ. Jak to tedy udělat správně? 
Moc děkuji za odpověď
Martina

— Martina, spolek

Odpověď:

Dobrý den,

myslím, že situace, kterou popisujete je klasickou ukázkou, jak je důležité vymezit ve stanovách dobře účel spolku a následně si jej obhájit před úřady.

Pokud je účelem spolku "obohacení společenského a kulturního života v obci", není pořádání akcí pro děti, plesů, divadelních představení apod., které má za cíl naplňovat účel spolku, podnikáním.

Podnikání jako takové má totiž z hlediska zákona několik znaků, které je definují. Jsou to především samostatnost provozování činnosti (tedy nikoliv v zaměstnaneckém nebo jiném podřízeném poměru), soustavnost činnosti a její provozování za účelem generování zisku. Tyto znaky musí být naplněny všechny současně. Pokud některý z nich není naplněn, není provozovaná činnost podnikáním.

Podle popisu v dotazu lze říci, že Váš spolek provozuje svou činnost samostatně (není podřízen jinému subjektu, pro který by činnost vykonával), do určité míry i soustavně (pořádané akce se opakují - byť jednou ročně; pořádáte různé akce v průběhu celého roku), ale ne za účelem vytváření zisku. Přebytek peněz, který z některých akcí máte, je výdělek, který vznikl nahodile z hlavní činnosti spolku (není to zisk, kvůli jehož vzniku jste akci pořádali) a můžete (a jako spolek musíte) ho použít na jinou činnost spolku (na uspořádání dalších akcí, nebo na správu spolku samotného...). Vaše činnost - všechno co směřuje k naplňování účelu spolku, tj. všechno co přímo směřuje k obohacení společenského a kulturního života v obci - není podnikáním a nemusíte pro provozování takové činnosti mít podnikatelská oprávnění (prostě proto, že nepodnikáte).

Jako výjimku ze shora uvedeného vidím prodej občerstvení. To je činnost, která pro pořádání akcí není nezbytná a i když máte "ceny lidové", jde o vedlejší hospodářskou činnost, která pouze podporuje hlavní spolkovou činnost (je-li na akci občerstvení k zakoupení, přijde více lidí..., akce ale může proběhnout i bez prodeje občerstvení). Na prodej občerstvení tedy podnikatelské oprávnění potřebujete (nebo byste museli občerstvení dávat účastníkům zadarmo - ale to byste zase museli zvýšit vstupné, a to dost významně..., zřejmě se to tedy nevyplatí).

Co se týká nakupovaných potravin na akce, pak za popsaného stavu věcí, jsem toho názoru, že je třeba rozlišovat mezi potravinami pořízenými na rozdání dětem jako odměny (což jsou náklady pořádané akce v rámci hlavní činnosti spolku) a potravinami, které prodáváte jako občerstvení (což jsou náklady na pořízení zboží, které v rámci vedlejší hospodářské činnosti spolku dále prodáte).

Na ŽÚ a ještě spíš na FÚ (pokud by měl výhrady ke změnám, které provedete ve způsobu účtování o činnosti spolku) si musíte tyto skutečnosti obhájit vůči konkrétní paní úřednici. Neobhajujete ale nic obzvlášť složitého a neznámého, tak věřím, že po bližším seznámení s problematikou, úředníci tuto argumentaci přijmou za svou a nebude to Vašemu spolku dále komplikovat "život".

S přáním hezkého dne

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz