Hrazení nákladů na údržbu zahrady prodejem sazenic, jde o aktivitu v rámci hlavní činnosti?

Dobrý den,

zastupuji pobočný spolek, jehož hlavní činnost spočívá v aktivitách na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Za tímto účelem mimo jiné pečujeme o přírodní zahradu v našem sídle. Kromě vzdělávacích a volnočasových aktivit slouží zahrada též k ochraně biologické rozmanitosti a k relaxaci místních obyvatel. Napadlo nás, že bychom mohli část nákladů, spojených s údržbou zahrady, uhradit prodejem přebytků (sazenic) účastníkům akcí a dalším návštěvníkům zahrady. Účelem není dosažení zisku, ale pokrytí nákladů. Z toho usuzuji, že by nemělo jít o vedlejší hospodářskou činnost, ale o aktivitu v rámci činnosti hlavní. Je tato úvaha správná?

Děkuji za odpověď.
Tomáš Smrž

— Tomáš Smrž , Základní článek Hnutí Brontosaurus - Forest

Odpověď:

Dobrý den,

Vaše úvaha podle našeho názoru není správná. Jestliže nejde o hlavní činnost spolku a účelem činnosti je úhrada nákladů na údržbu zahrady, tj. jinak řečeno získat prostředky na hlavní činnost spolku (jestli výnos z činnosti přesáhne nebo nepřesáhne výši nákladů není rozhodující), jde o činnost na podporu hlavní činnosti spolku, a to naprosto přesně vystihuje podstatu vedlejší hospodářské činnosti spolku. Podle našeho názoru jde o vedlejší hospodářskou činnost spolku.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 2. 6. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz