Nájem prostoru pro spolu

Dobrý den,

v září 2016 jsme měli ustanovující schůzi spolku a začali jsme se pravidelně scházet. K tomuto účelu jsme si pronajali učebnu v mateřské škole. Učebnu jsem musela pronajmout na svoje jméno (fyzickou osobu), protože náš spolek v té době ještě neměl IČO. Jsem předseda spolku (statutární orgán) s právem jednat za spolek.

Splatnost nájmu je v prosinci 2016, zatím jsem tedy nic neplatila. Náš spolek hospodaří přes transparentní účet, členové na něj posílají členské příspěvky. Ráda bych, aby se platba za nájem objevila na transparentním účtu. Musím k tomu změnit smlouvu s mateřskou školou? Nebo je možné poslat peníze z transparentního účtu na můj soukromý účet s tím, že nájem zaplatím ze svého soukromého účtu? Případně je možné z transparentního účtu vybrat pro tento účel hotovost?

Děkuji.

— Tereza Svatošová

Odpověď:

Dobrý den,

pokud je smlouva uzavřena Vaším jménem, ale je v ní uvedeno, že se prostory pronajímají pro vznikající spolek, může spolek v souladu s ust. § 127 OZ převzít na sebe účinky uzavřené smlouvy, a to do tří měsíců od svého vzniku (k převzetí může dojít na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku, prostřednictvím prohlášení o převzetí účinků právních jednání učiněných za spolek v době před jeho vznikem, které podepíše statutární orgán). Pak bude platit, že je spolek ze smlouvy zavázán od počátku.
Pokud je smlouva uzavřena Vaším jménem, ale není v ní uvedeno, že se nájem sjednává ve prospěch spolku, doporučila bych před splatností prvního nájemného realizovat postoupení nájemní smlouvy z Vás na spolek (ve smyslu ust. § 1895 OZ). Prakticky jde o smlouvu, kterou se dohodnete se spolkem, že na něj převádíte práva a povinnosti z nájemní smlouvy. Převedení smlouvy je však účinné až souhlasem pronajímatele – bez jeho souhlasu toto nelze účinně provést. Vzhledem k tomu, že jste zároveň statutárním orgánem spolku, nechte si tento postup předem schválit nejvyšším orgánem spolku.
V obou shora uvedených případech bude nakonec stranou smlouvy spolek, a proto nebude problém, aby platba nájemného proběhla z účtu spolku.
V případě, že by pronajímatel nesouhlasil s postoupením smlouvy (ale to bych se divila, když stejně ví, že prostory užívá spolek a ne vy osobně), zůstanete smluvní stranou vy osobně a v tom případě by pro platbu nájemného z účtu spolku nebyl právní důvod. Spolek by si nemohl zaúčtovat platbu do svého účetnictví.
Ještě by byla možnost, že by pronajímatel souhlasil s tím, že vy dáte prostor spolku do podnájmu. Pak by Vám spolek platil nájemné za podnájem a vy byste platila nájemné pronajímateli. To je ale děsivý konstrukt . Z přijatého (pod)nájemného byste navíc musela zaplatit daň z příjmů, tak doufám, že k tomu nedojde a buď spolek převezme nájem na základě § 127 OZ nebo se podaří domluvit s pronajímatele postoupení smlouvy. Kdybyste potřebovali něco pomoci, vyžádejte si na ústředí ČRDM kontakt na naší advokátní kancelář.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz