Podkategorie

Dotazy k tématu

Jaké mám doložit přílohy

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Už 1 rok jsem členkou výboru spolku, nyní po vypršení funkčního období předsedy a členů výboru jsem byla zvolena předsedkyní. Statutárním orgánem je předseda, který jedná samostatně. Návrh (individuální) na změnu ve spolkovém rejstříku snad dokážu vyplnit, jen se chci zeptat, jaké přílohy musím ještě doložit??? A Musím mít nové stanovy pokud se mění i adresa sídla a sídlo je v nich zapsané??
Předem děkuji za odpověď.

Čestné prohlášení

Jak dlouho platí čestné prohlášení a souhlas člena rady se zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností?

trvalé bydliště

Dobrý den,
zakládáme spolek.V registračním formuláři je nutné uvést bydliště.Je nutné uvádět trvalé bydliště nebo je možno uvádět současnou adresu pobytu

Chybný zápis

Dobrý den, již dlouhá léta jsme organizací s vlastním Ič a po změně zákona se do rejstříku překlopilo z registru MV chybně že jsme pobočný spolek.Můžeme požádat o opravu zápisu v rejstříku ?

Identifikace spolku - průkaznost

Pravidelně každý rok uzavírá naše společnost jednorázovou krátkodobou smlouvu s určitým subjektem a opakovaně poslední roky žádáme tento subjekt o doložení dokladů o názvu a statutární osoby. Jde o to, že dle spolkového rejstříku dané IČO stále nemá v názvu první formu (z.s.), přiložené stanovy ani zapsanou statutární osobu (byť o to údajně požádali na soudu již březnu 2018). V podkladech pro uzavření smlouvy opakovaně má na žádosti podpis „předseda občanského sdružení“ .

DOTAZ - doplnění údajů do rejstříku

Urgoval jsem zápis na rejstříku - informace 224172223, mail podatelna@msoud.pha.justice.cz. Paní na informacích mi sdělila, že byl zaslán na mou adresu požadavek na doplnění FJ 150548, abychom doplnili zápisy z členských schůzí od roku 2015. Vysvětlil jsem jí situaci, že předseda schůze 4 roky nesvolal, a ona nebyla schopna mi poradit co dělat - prý se musíme obrátit na právníka - ona není právník a neví, jak v takových případech postupovat. JAN

Změna ve spolkovém rejstříku u pobočných spolků

Dobrý den,
jsme spolek se 49 pobočnými spolky. Valná hromada upravila Stanovy v oblasti jednání jménem organizace. Tzn,. že se změna týká všech pobočných spolků. Je nějaký způsob jak provést tuto úpravu jedním administrativním krokem a nikoliv podáním Návrhu změnu u všech 49 pobočných spolků jednotlivě? Děkuji

Statutární orgán a výbor

Při zápisu statutárního orgánu do spolkového rejstříku se požaduje zápis výboru. Náš výbor má ale zvoleno 11 členů ale pouze 4 členové tvoří statutární orgán. Znamená to, že do spolkového rejstříku musíme zapsat všech 11 členů nebo pouze ty 4 členy, kteří tvoří statutární orgán? Děkuji za odpověď.

Zápis pobočného spolku do spolkového rejstříku vedeného příslušným soudem

Dobrý den,

máme zřízen zapsaný spolek, ke kterému jsme zřídili spolek pobočný. V minulosti rejstříkové soudy zapisovali pobočné spolky do spolkového rejstříku vedeného soudem podle sídla hlavního spolku. Nyní nám však soud zapsal pobočný spolek podle sídla tohoto pobočného spolku. Který postup soudu je správný, případně, komplikuje tato situace něco?

Mnohokrát děkuji za Váš čas.

Osobní údaje

Dobrý den,
překvapuje mě že jsou dostupné na stránce www.justice.cz , po rozkliknutí Sbírka listin, dostupné všechny citlivé údaje široké veřejnosti...ve Stanovách najdeme bydliště, data narození, čísla OP...je to v pořádku?
Děkuji Mariánková

Kooptace staronového člena?

Dobrý den, chtěl jsem se u vás informovat, zda je možné výborem kooptovat člena výboru, kterému skončilo funkční období a zda může být zapsán do rejstříku společenství ikdyž nebyl řádně zvolen shromážděním, jak to ukládají stanovy? Děkuji za odpověď.

Doplnění vysokoškolského titulu

Dobrý den,

mám dotaz ohledně doplnění vysokoškolského titulu ke jménu jednatele společnosti. Jestli tomu dobře rozumím, tuto změnu provedu pomocí inteligentního formuláře společně s přiložením úředně ověřené kopie diplomu.

Pokud je ale dotyčná osoba jednatelem více společností, musím vyplnit inteligentní formulář u každé společnosti zvlášť, nebo jde tuto změnu provést pouze jednou a tak, aby se promítla automaticky do všech společností uvedených ve veřejném rejstříku, kde dotyčná osoba figuruje?

Děkuji za odpověď

Spolek odmítá výmaz z rejstříku, přestože funkci roky nevykonávám

Dobrý den, ráda bych poprosila o radu: vedení spolku, kde jsem byla členem výkonného výboru již přes rok ignoruje prosby o můj výmaz ze spolkového rejstříku. Funkci dávno nezastávám, což respektuje i spolek (byl už i dávno zvolen
nový výbor). Rezignace na výkon této funkce proběhla také zcela v souladu se zákonem. S jakým podnětem a jak přesně se obrátit na rejstříkový soud, aby konečně došlo k výmazu? Děkuji mnohokrát za jakoukoli radu.

Předmět vedlejší hospodářské činnosti

Dobrý den, chci se zeptat, co mám uvést při založení spolku do kolonky Předmět vedlejší hospodářské činnosti. Naším účelem je pořádání veřejných sportovních událostí, děkuji za odpověď.

Prohlášení o odstoupení člena výboru spolku - náležitosti

Dobrý den, prosím o sdělení nezbytných náležitostí "Prohlášení o odstoupení z funkce člena výboru spolku", které bude akceptovatelný pro zápis do spolkového rejstříku.
Obzvlášť mě zajímá, zda musí být uvedeno rodné číslo odstupujícího člena výboru, zda musejí být uvedeny důvody odstoupení, a zda musí být na prohlášení ověřený podpis odstupujícího člena výboru.
Děkuji za odpovědi.

Nový předseda spolku a změna sídla ve stejnou dobu

Dobrý den,

v rámci našeho spolku má během krátké doby (během pár dnů) dojít ke změně předsedy a zároveň změně sídla (a tím i změně stanov). Prvně by měl být zvolen nový předseda a až následně podle výsledku se bude měnit sídlo spolku. Mám proto několik dotazů:

Může vlastně nový předseda právoplatně podepsat nové stanovy, aniž by ještě byl jakožto předseda spolku zaregistrován ve veřejném rejstříku?

Statutární orgán- bydliště

Dobrý den, chceme založit z.s. ale bojíme se možného útoku lidí s opačným názorem. Lze nějak v rejstříku spolků skrýt bydliště? Koukal jsem třeba, že Sdružení Ukrajinců v ČR BEREHYŇA z.s. má pouze sídlo ale bydliště dohledat nelze. Jak jde toto, či něco podobného udělat? Děkuji Franěk

kontrola údajů v rejstříku

Dobrý den,
jak nejlépe zjistit, zda mám zápis ve veřejném rejstříku spolků, a že mám ve sbírce listin uvedeny všechny potřebné dokumenty.
Ráda bych žádala o dotaci, tak dávám vše do pořádku.
Děkuji za radu

v. šmídlová

Dotaz

Dobrý den chtěl bych se zeptat kde najdu formulář k zápisu o změněn statutárního orgánu mysliveckého sdružení tak aby se dal podat k zápisu.
Děkuji radek Melíšek

SRPŠ při ZUŠ

Dobrý den, pro zapsání spolku k rejstříkovému soudu potřebujeme " Doklad o zřízení sídla spolku", jaký doklad je myšleno? Kde ho získáme? My, jako škola, budeme spolku půjčovat školní prostory, stačí jen náš úředně ověřený souhlas? Děkuji

Výmaz člena spolku z výkonného výboru

Dobrý den, potřebovali bychom provést výmaz člena spolku z výkonného výboru po jeho rezignaci, kterou nám zaslal emailem. Je potřeba nějaké opět prohlášení člena o výmazu, jako při zápisu do funkce, nebo jaké dokumenty jsou potřeba dát do příloh k formuláři pro veřejný rejstřík? Musí návrh na zápis změn podepsat a úředně ověřit člen, který se chce nechat vymazat z výkonného výboru?
Předem děkuji za odpověď

S pozdravem
Matěj Štroch

Zasílání zápisů z členských schůzek

Dobrý den,
musíme jako zájmový spolek zasílat zápisy z členských schůzek na rejstříkový soud? Zasílali jsme ho v případě změny předsedy. Ale nevím, jestli je nutné posílat zápis z každé schůze.
Děkuji za odpověď

změna stanov spolku

Na Valné hromadě Spolku odhlasovali členové Spolku drobnou změnu stanov. Prosím o sdělení kam mohu tuto žádost o změně stanov podat a jaké k tomu potřebuji doklady. Předpokládám zápis z Valné hromady (ověřený notářem?) + původní i navrhovanou část stanov. Poplatek za změnu je tuším 1000.- Kč. Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Zdeněk Táborský.

Zpoždění zápisu do rejstříku

Dobrý den.
Vedoucí našeho pobočného spolku (statutární orgán) projevil zájem ukončit členství v pobočném spolku. Proběhla řádná volba nového statutárního orgánu a změna sídla. Doklady o volbě byly předány hlavnímu spolku, ten je doručil na příslušný rejstříkový soud. A od té doby uběhlo téměř půl roku a nic se neděje. Vedení pobočného spolku začíná být nečinností soudu pomalu paralyzované.

Inteligentní formulář na veřejném rejstříku - změna údajů

Dobrý den,
chci se dotázat na několik věcí, které mi nejsou zcela jasné při změně údajů v inteligentním formuláři na veřejném rejstříku. Nedávno se nám ve spolku obměnil prakticky celý výbor + členové kontrolní komise. Celý původní výbor + členové kontrolní komise mají zapsaný den vzniku funkce i den vzniku členství k datu 23. 3. 2013.
DOTAZY:

Vedlejší činnost

Zdravím, je povinností z.s. nechat zapsat vedlejší činnost? Museli jsme se stát zemědělským podnikatelem z důvodu dotace na louku kterou jsme získali do pronájmu. Děkuji pěkně za odpověď

Termín zápisu do spolkového rejstříku

Dobrý den,
18.1.2018 proběhlo shromáždění delegátů, kde byl zvolen nový předseda spolku. 30.1.2018 byla podána žádost u krajského soudu o změnu předsedy a sídla spolku vč. všech požadovaných příloh a kolku. Do dnešního dne nedošlo ze strany soudu k žádnému vyrozumění ani k zápisu do spolkového rejstříku. Již proběhla zákonná lhůta 2 měsíců, kdy je oprávněn jednat za spolek původní předseda a nyní nevíme, zda je již nový předseda oprávněn za spolek jednat i když stále není uveden ve spolkovém rejstříku.
Děkuji.

Poplatek za zápis do spolkového rejstříku

Dobrý den,

na valné hromadě našeho zájmového spolku došlo ke změně statutárního orgánu - předsedy. Dle informací na webu by zapsání změny do spolkového rejstříku mělo být osvobozeno od poplatku. Je tomu skutečně tak, nebo jaká výše kolku musí být pro tuto změnu na žádost vylepena?

Dále by mě zajímalo které z následujících dokumentů musejí být na soud zaslány s úředně ověřeným podpisem:

Změna části výboru - statutárního orgánu

Dobrý den,
po 5letém období, budeme volit nový výbor, otázka zní, pokud někteří členové výboru-statutárního orgánu budou i nadále zastávat
stejnou funkci ve výboru, musíme u nich provádět změnu v návrhu spolku a posílat písemný ověřený souhlas o způsobilosti?

Děkuji za odpověď
Josef Holý

Je potřeba hlásit změnu statutárního orgánu úřadům ještě před zapsáním změny do rejstříku?

Dobrý den,

náš spolek žádal o dotace od města a v době mezi schválením dotace zastupitelstvem a podpisem smlouvy došlo k zapsání změny statutárního orgánu do spolkového rejstříku. Úředníci z finančního odboru města odmítli akceptovat tuto změnu statutárního orgánu, a tvrdí, že bude potřeba nové schválení zastupitelstvem, protože jsme jim změnu měli nahlásit ihned po konání Členské schůze, která o této změně rozhodla (ta proběhla před schvalováním dotace zastupitelstvem).

Rád bych se tedy zeptal, jak je to s datem nabytí účinnosti změny a kdy je potřeba změnu úřadům hlásit?

schválená změna není v rejstříku

Dobrý den,

na konci února jsme podali žádost o několik změn do spolkového rejstříku - noví členové rady, nová předsedkyně, změna adresy. Z městského soudu v Praze jsem poštou obdržela usnesení, podle kterého byly změny přijaty a zapisují se do spolkového rejstříku. Ovšem po otevření rejstříku on-line tyto změny vidět ještě nejsou. Ráda bych se zeptala, kdy je možné očekávat skutečné zapsání schválených změn.

Předem děkuji za odpověď,
Lucie Křížová

Musí staronový předseda znovu vkládat čestné prohlášení a souhlas se zápisem?

Dobrý den,
založili jsme spolek, který má individuální statutární orgán - předsedu. Z organizačních důvodů připravujeme změnu stanov a změnu individuálního statutárního orgánu na kolektivní - výbor, který bude mít předsedu a dva místopředsedy. Předsedou bude zvolena stejná osoba. Musí tento staronový předseda znovu vkládat do spolkového rejstříku čestné prohlášení a souhlas se zápisem s ověřeným podpisem? Děkuji.

Poznámka: stejný dotaz pokládám podruhé, jelikož jsem předtím špatně vyplnila e-mailovou adresu. Omlouvám se za zmatky.

změna osoby ve Výboru zapsaného spolku

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak nahlásím změny (výměnu osob) ve Výboru spolku. Zda mohu zaslat elektronickou podobou (v tom případě, kde najdu odkaz) a nebo je nutno poslat písemně. Zda je nutné dokládat čestné prohlášení nového člena Výboru, popřípadě jiné doklady.
Děkuji za dopověď. S pozdravem,
ing. Hana Bačíková

Změna místopředsedy spolku

Dobrý den,

v rámci našeho zapsaného spolu došlo ke změně člena statutárního orgánu, přesněji místopředsedy. Všechny související dokumenty máme nachystány, vyplněný formulář návrhu na webu justice.cz, atd. Jediné, co nevíme je, do kdy se musí poslat soudu žádost o založení rozhodnutí o zvolení statutárního orgánu do Sbírky listin. Zda pro to existuje nějaká zákonná lhůta nebo to není omezeno?

Děkuji mnohokrát.

Změna sídla spolku

Dobrý den, změnu sídla spolku řešíte na více místech, ale nenašel jsem, na který soud mám podat žádost v případě, že stávající sídlo spolku je v Praze a navrhované nové sídlo se nachází v jiném kraji. Děkuji za odpověď.

Uplynutí lhůty na zápis spolku

Zdravíčko, jakpap mám postupovat, když mi rejstříkový soud v zákonné lhůtě 30ti dnů neodpověděl? Podle zákona se má spolek považovat za zapsaný, ale kde pak vezmu IČO, jak se budu jako organizace prokazovat, když nejsme na seznamu, atd...? Díky

Změna členů rady spolku

Dobrý den,
chtěla bych poprosit o radu ohledně změn členů rady zapsaného spolku. Část členů rady chce odstoupit a na schůzi budou jmenováni členové noví. Pochopila jsem, že je potřeba tyto skutečnosti oznámit rejstříkovému soudu a požádat o změnu údajů prostřednictvím inteligentního formuláře. V něm jsem ovšem v předmětné části nenašla kolonku pro tento typ změny - vypisuje se tedy do kolonky Ostatní? Omlouvám se, nemám s formulářem zkušenosti.
Předem moc děkuji za odpověď.

Ověření podpisů při prvozápisu

Dobrý den, zakládaný spolek bude mít individuální statutární orgán předsedu. Kdo musí k žádosti přikládat ověřený podpis - pouze předseda jako statutární orgán nebo všichni 3 zakládající členové spolku. Děkuji za odpověď. Eva Kozlovská

Změna stanov spolku a volba nového ŘV a předsedy

Dobrý den,
Prosím o upřesnění postupu pro zapsání změny stanov našeho spolku. Na členské schůzi spolku jsme odsouhlasili následující změny:
a) organizační sjednocení členské základny a řídících orgánů hlavního a pobočného spolku. Nově bude každý člen hlavního spolku zároveň členem pobočného a naopak.
b) volba nového řídícího výboru a předsedy hlavního spolku.
K zápisu změn budeme podávat:
- zápis z členské schůze s podpisem předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele
- prezenční listinu s podpisy účastníků
- nové znění stanov

dokumenty nutné k zápisu do rejstříku spolků

Dobrý den, je nutné k návrhu na změnu ve spolkovém rejstříku (vyplněný inteligentní formulář) dokládat i pozvánku na konání členské schůze a prezenci osob, které se schůze účastnily včetně listiny osvědčující schopnost nejvyššího orgánu přijímat usnesení o schválených bodech programu? Návrh byl podán bez těchto dokumentů, k návrhu byl přiložen zápis z konání nejvyššího orgánů, který schválil změny a v zápise bylo uvedeno, že dle prezenční listiny je nejvyšší orgán usnášeníshopný.

Děkuji

Změny ve veřejném rejstříku

Dobrý den,
potřebovali bychom změnit údaje ve Veřejném rejstříku a Sbírky listin:
1) Vymazání - Jeden člen Výkonného výboru chce dobrovolně odstoupit ze spolku.
2) Aktualizace- Jeden člen potřebuje upravit jméno včetně titulu.
3) Přidání - Jeden člen by rád vstoupil do spolku, jako člen výkonného výboru.

Změna trvalé adresy člena spolku

Dobrý den,

kam a v jaké lhůtě je nutné nahlásit změnu trvalého bydliště jednoho z členů výboru zapsaného spolku?

Děkuji za odpověď,
Petra Pekárková

Změna stanov i členů spolku

Dobrý den, byl jsem soudem vyzván k přizpůsobení zápisu a doložení stanov.
Hodlám změnit jak stanovy, tak členy Spolku. Je nutné toto nejdříve provést jménem původního statutárního orgánu a následně teprve změnit jména a členy až ve druhé fázi? Nebo můžu všechny změny provést zároveň a doložit třeba jen zápisem z porady a usnesením statutárního orgánu, ikdyž tento nadále nebude ve spolku figurovat.

kolek-výmaz pobočné ZO OS

Dobrý den,
po spojení 2 nemocnic dojde ke sloučení 2 odborových organizací.Zanikající ZO bude žádat o výmaz ze spolkového rejstříku.Jakou hodnotu má mít kolek na žádosti?
Děkuji za info
Gallerová

Změna výboru spolku/stanov

Dobrý den,
máme již zapsaný spolek u rejstříkového soudu. Nyní bychom chtěli upravit výbor spolku - rozšířit o nové členy. Jaké dokumenty jsou nutné pro zápis dalších členů výboru do OR a jsou zde nějaké poplatky? Dále bychom potřebovali upravit stanovy. Lze změny sepsat formou nějakého dodatku, který se schválí na členské schůzi nebo je zapotřebí změnit stanovy celé a opět poslat na rejstříkový soud.
Děkuji za odpověď

Změna vedení spolku

Dobrý den,
minulý týden jsem jako předseda spolku svolal schůzi našeho studentského spolku. Na této schůzi došlo k jmenování nového vedení spolku. Vše jsem přepsal ve vašem inteligentním formuláři. Od nového vedení mám čestné prohlášení a podpisový vzor. (Není ověřený jelikož jsem se dočetl, že to není potřeba.), dále zápis z ustavující schůze a listinu přítomných účastníků. Chtěl bych se tak zeptat , jestli mám vše v pořádku a listiny mohu předložit na nejbližším rejstříkovém soudu.

Přeji hezký den.

Děkuji Jeník

Ke kterému soudu poslat formuláře?

Dobrý den,
prosím vás zakládáme spolek ve městě Prostějově. Prosím, ke kterému soudu máme formuláře poslat? Do Brna nebo do Ostravy, která má pobočku v Olomouci a Olomouc máme nejblíže?
Děkuji mnohokrát Jana Seifriedová

Získání Fj

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, kde mám hledat Fj, které musím doplnit do formuláře ke změně údajů o spolku. Jediné fj, vytištěné miniaturním písmem, jsem našla na obálce doručeného výpisu od soudu, kdy byl můj návrh o zapsání spolku schválen. Bohužel ho ale systém nezná. Změnu chci provést sama od sebe, protože jsem do formuláře, který mi byl schválen, uvedla likvidátora totožného s předsedou spolku. Sponzorovi se toto zdá nedůvěryhodné, a tak bych chtěla likvidátora z výpisu úplně vymazat. Můžete mi pomoci v této věci?

Vřele děkuji!!

Nový člen spolku

Dobrý den,

postupuji přes interaktivní formůlář https://or.justice.cz/ias/iform/wicket/page?9 kde po zadání IČa a čísla řízení Fj spolek vidím (i zástupce statutárního orgánu spolku) ale nemohu najít seznam členů nebo kolonku s volbou přidání nového běžného člena?

Děkuji za radu

S pozdravem

Kde najdu rejstříku spolků?

K žádosti o dotaci na environmetální vzdělávání musím přiložit kopii výpisu z veřejného rejstříku ne starší tří měsíců (může být pořízený prostřednictvím internetu). Na internetu jsem takový rejstřík nenašel. Jak tento výpis pořídit? Děkuji Petr Kolomazník

Musíme zveřejňovat výroční zprávu?

Dobrý den,
prosím o radu ohledně povinnosti zveřejnění "výkazu zisku a ztrát" a "výroční zprávy" ve spolkového rejstříku. Musím zveřejnit oba dokumenty nebo stačí pouze "výkazu zisku a ztrát"?

Změna příjmení v rejstříku

Jsem ředitelka MŠ a nastane u mě změna v PŘÍJMENÍ! Zastupuji MŠ - příspěvkovou organizaci, jsem statutární orgán a chtěla bych vědět, co všechno musím změnit ( zápis do obch.rejstříku?...aj.) . Děkuji. I.T.

Zápis do spolkového rejstříku

Dobrý den, našel jsem sice tématicky obdobnou záležitost, ale ne zcela, takže prosím o odpvěď na následující dotaz: V případě založení spolku shodou zakladatelů se soudu dokládají pouze stanovy s neověřenými podpisy zakladatelů (asi to tak je?). V případě, že ve stanovách je uveden nikoliv kolektivní, ale individuální orgán spolku (ředitel), pak se pro zápis, jako příloha přikládá pouze souhlas ředitele se zápisem do spolkového rejstříku?
Děkuji za odpověď.

Zkratky názvu ve spolkovém rejstříku

Dobrý den,

chci se zeptat na možnost zápisu zkratky názvu pobočného spolku do spolkového rejstříku tak,aby p.s. mohl oficiálně užívat oba názvy. Ve Stanovách možnost užívání zkratky ošetřena je.

Konkrétní příklad:
Česká tábornická unie - T.O. Grimovy doly Lukavice,p.s. a ČTU - T.O:Grimovy doly Lukavice,p.s.

Jde o to,aby se při vyhledávání přímo v rejstříku objevily oba názvy. Stačilo by při zápisu do formuláře použít závorku?
Česká tábornická unie - T.O. Grimovy doly Lukavice,p.s. (ČTU - T.O:Grimovy doly Lukavice,p.s.)

Děkuji za odpověď.

Musí být členi výkonného výboru zapsáni do spolkového rejstříku?

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zdali členi výkonného výboru musí být zapsány do spolkového rejstříku nebo stačí jen zápis statutárního orgánu tedy předsedy?

Ve stanovách budeme mít orgány popsány následovně (viz příloha):
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární,

Jde mi o to, jestli v tomto případě je výkonný výbor kolektivní statutární orgán a tak musí být uveden ve spolkovém rejstříku.

Předem moc děkuji za odpověď.

Co je třeba k registraci nových stanov spolku?

Dobrý den, jsme dlouholetý klub, který měl v původním názvu o.s.. To jsme zápisem na formuláři o změně názvu na z.s.poslali na městský soud v Praze k 31.12.2015. Dále jsme poslali i opravené stanovy schválené členskou základnou a ověřená čestná prohlášení členů výkonného výboru.
Od soudu máme pouze potvrzení přijetí změn s číslem jednacím Fj.: 433103/2015 msph
na stanovách a prohlášeních je čj. psané rukou.
Je to tak v pořádku nebo je pro registraci stanov ještě něco udělat?
Dříve MVČR posílalo potvrzené orazíkované stanovy zpět.
Děkuji za odpověď.

opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu

Dobrý den, prosím Vás, pokud krajský soud pravomocně rozhodl o podaném návrhu na zápis změn ve spolkovém rejstříku a z výpisu ze spolkového rejstříku vyplývá, že do spolkového rejstříku byly zapsány nepravdivé údaje (např. zapsán předseda spolku, ačkoli tento před 3 měsíci krátce po svém zvolení rezignoval na funkci předsedy, chybná data vzniku členství v kolektivním statutárním orgánu spolku), jaký opravný prostředek lze proti takovému rozhodnutí podat, kdo, kde a v jaké lhůtě jej může podat? Děkuji.

Musíme v rejstříku zapsat změnu hospodáře?

Dobrý den,
jsme Rodinné centrum sdružující především maminky na MD a RD. V rejstříku máme uvedeny fce předsedy, místopředsedy a hospodáře. Bohužel se nám maminky věnující se vedení spolku často mění. Je nutné neustále hlásit a platit změny v rejstříku?
Díky za radu
P. Mateiciucová

Poplatky - rejstříkový soud - aktuálně září 2014

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jak to aktuálně vypadá s poplatky za změnu zápisu v rejstříku spolků. Vím, že se různé občanské iniciativy na začátku roku snažily apelovat na ministerstvo spravedlnosti, aby úhradovou vyhlášku upravilo, nevím však, jak tato iniciativa nakonec dopadla. jaký je aktuální stav v září 2014? Platí se poplatek 1000 Kč i za zrušení spolku, tedy za jeho výmaz ze spolkového rejstříku? Doufám, že ne, připadá mi nesmyslné platit za zrušení neziskové organizace. Děkuji předem za odpověď.

Založení spolku shodou zakladatelů na obsahu stanov - přílohy

Dobrý den,

zajímalo by mě, které přílohy musíme přikládat, pokud zakládáme spolek "shodou zakladatelů na obsahu stanov"? Nejvyšším orgánem našeho spolku je členská schůze. Shodou zakladatelů byl jako první statutární orgán zvolen tříčlenný výbor a jako druhý statutární orgán předseda, který výbor zastupuje.

Spolky odkup pozemku

Dobrý den,

měl bych dotaz, kupuji část parcely od Tělovýchovné jednoty která je již spolkem. Vše je již na katastru s tím že katastr vrátil vklad na tom, že nemá jak ověřit spolek, a osobu jednající za tělovýchovnou jednotu. Požadují originál listiny jako např. Přidělení iča, stanovy, rozhodnutí o zvolení osoby jednající za spolek a pod....

Existuje nějaká možnost jak se tomuto vyhnout? resp. zda se k těmto dokumentům dá někde dostat (např. Checkpoint)

Odvolání proti založení spolku

Dobrý den,

založili jsme spolek, dostali od rejstříkového soudu usnesení o registraci. Jestli chápu správně, nyní musíme čekat dalších 15 dní, kdy běží lhůta pro možné odvolání. Je možné tuto dobu zkrátit? Co by měla obsahovat případná žádost a kam ji zaslat? Mockrát děkuji.

S pozdravem
Jan Krakor

Změna statutárního orgánu-jednatel

Dobrý den
Ve stanovách máme určeného statutárním orgánem jednatele. Chci se zeptat kde a jak mohu změnit jednatele kterého nově zvolila po odchodu stávajícího valná hromada? A co k tomu potřebuji?
děkuji za odpověď 

Spolek - zápis předmětu vedlejší hospodářské činnosti

Mám dotaz k zápisu spolku. Inteligentní formulář pro zápis spolku obsahuje pole "Předmět vedlejší hospodářské činnosti". Zapisují se zde pouze činnosti, na které má spolek živnostenské oprávnění, nebo se zde zapisují i příležitostné hospodářské činnosti (prováděné bez živnostenského oprávnění), které jsou formulovány ve stanovách spolku?
Děkuji za odpověď.

Změny stanov spolku

Dobrý den,

měníme spolkové stanovy. Po zaslání změn příslušnému Krajskému soudu nám byl vyměřen poplatek za zápis do sbírky listin. Chci se zeptat, jaký je v tuto chívíli nejlepší postup? Má smysl žádat soud o prominutí poplatku?

S díky

Martin Sukaný

Přílohy nutné k zápisu spolku

Dobrý den, rád bych se zeptal, jaké přílohy mám doložit (a v kolika kusech) k vyplněné žádosti o registraci
nového spolku.   Děkuji.  Martin Karas

Musí být jména statutárů ve stanovách?

Dobrý den,

Česká asociace  věřitelů vnikla koncem loňského roku, stanovy máme podané a potvrzené jejich zapsání. Tehdy však nebyly zvolené orgány asociace. V tuto chvíli je již zvolena jmenovitě Valná hromada i Kontrolní komise, včetně prezidenta a víceprezidenta asociace. Chci se zeptat, zda je nutné uvádět tyto funkce a jednotlivá jména do stanov? Snažili jsme se založit účet pro asociaci a tam nám bylo řečeno, že jelikož není prezident asociace jmenovitě uveden ve stanovách, není možné účet založit. 

Předem Vám děkuji za rychlou odpověď a přeji hezký den.

Zápis změny zapsaných údajů do rejstříku spolků.

Dobrý den,
rád bych se dotázal na některé skutečnosti související se zápisem změny stanov spolku a změny jeho statutárních orgánů.
1) Je nutné přikládat k zápisu statutárního orgánu spolku výpis z rejstříku trestů, jako je tomu v případě statutárního orgánu obchodní korporace?
2) Je nutné přikládat k zápisu změny stanov i listinu osvědčující právní důvod užívání prostor, kde spolek sídlí?
3) Může být členem spolku s hlasovacím právem na členské schůzi i osoba ve věku 16 let nebo je nutné, aby byla tato osoba už plně svéprávná, tj. 18 let?

Kam máme poslat upravené stanovy?

Dobrý den, máme již nově upravené stanovy dle občanského zákoníka kvůli standardizaci místních akčních skupin.  Jak je máme zaregistrovat nebo kde je máme poslat??

Dotaz ohledně nutnosti autorizace příloh změnového podání k rejstříkovému soudu

Dobrý den,
Ráda bych se zeptala na to, zda na dokumentech přikládaných k formuláři hlášení změn jako přílohy dosvědčující dané skutečnosti (např. zápisy z VH, jmenovací dekrety apod.) musí být autorizované podpisy, nebo postačí obyčejné? Nebo snad musí VH probíhat rovnou za účasti notáře (jak to mají s.r.o.)? Nikde to nemohu nalézt. V textu mám některé další dílčí otázky.
Chystáme se totiž provést změnu názvu, stanov a pravděpodobně i převolení členů výboru našeho sdružení (nově spolku). Pročetla jsem si podrobně řadu podkladů, ze kterých jsem vyrozuměla následující postup:

Nová volba staturtáního organu u spolku v roce 2014

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na následující situaci. 
Současná rada sdružení /statutární orgán/ / spolku/ pokládá svoji funkci a nás čeká volba nové rady. Stanovy nestihneme upravit, protože ve výkladu zákona je ještě dost nejaností a chceme si na to ponechat více času. Zajímalo by mě, zda je nutné zápis z valné hromady o volbě nové rady sdružení již nyní zaslat na rejstříkový soud, nebo tuto skutečnost oznámit až po úpravě stanov. Je nutné mít zápis o valné hromadě o volbě nové rady  ověřený notářem? 
Děkuji

 

Fúze

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o radu ohledně problematiky Fúzí. Po pečlivém nastudování všech potřebných dokumentů k fúzi spolků, a jejich následného vytvoření (smlouva, stanovy, čestná prohlášení, apod.), bych chtěla zapsat tuto Fúzi do veřejného rejstříku. Avšak nevím si rady s inteligentním formulářem, který nabízí v případě fúze, prvozápis či změnu zapsaných údajů. Prosím o radu co vybrat. Předem děkuji za vaši odpověď.

Dokumenty do sbírky listin?

Jaké dokumenty budou spolky a pobočné spolky povinně ukládat do sbírky listin k rejstříkovému soudu, od kdy a za jaké období? Kromě stanov třeba účetní závěrku? Děkuji za odpověď.

Poplatky ve spolkovém rejstříku

Poplatky ve spolkovém rejstříku

                                V Ústí nad Labem dne 03.01.2014.

 

Vážený pane, vážená paní,vážení

Dotace občanských sdružení

Dobrý den,
zajímalo by mě, zda může po novém roce naše rodinné  centrum žádat o dotaci na rekonstrukci rodinného centra pod názvem o.s. nebo musíme prvně změnit stanovy a pak žádat jako spolek. Stejně tak darovací smlouvy a sponzorské dary mohou být pod názvem občanské sdružení? Jak dlouho  trvá změna stanov a kam se stanovy budou zasílat? Může být součástí hlavní činnosti sdružení prodej občerstvení maminkám s dětmi v herně rodinného centra za symbolickou cenu.Peníze budou použity na nákup hraček pro děti do  centra a musí být tato činnost ve stanovách?

Název o.s., resp. z.s.

Dobrý den, naše občanské sdružení nese název "Občanské sdružení Jana XXIII." a i takto je název zapsán ve stanovách a evidováno na MV ČR. Veřejnosti je známo pod tímto jménem. Zůstane nám tento název i po transformaci? Předpokládám, že ano. Děkuji za odpověď.

Poplatky v rejstříku spolků

Kolik bude spolek platit za zápisy (registrace, změny stanov, statutárů..) do rejstříku?

Dotaz byl položen na semináři NOZ s Radambuk v Českých 12.9.2013 v Českých Budějovicích.

Zápis členů kolektivního statutárního orgánu

Před koncem roku 2015 jsme na členské schůzi přizpůsobili stanovy našeho spolku NOZ a zvolili 3 nové členy výboru. Vzhledem k tomu, že jeden z nich odjel na další dobu do zahraničí, nestihl podepsat čestné prohlášení/souhlas se zápisem do spolkového rejstříku. Proto jsme podali návrh na zápis všech změn, které vyplynuly z rozhodnutí členské schůze, včetně zápisu 2 ze 3 členů výboru. Rejstříkový soud nám však ale odmítá zapsat ty dva členy s argumentem, že máme doplnit návrh také o toho posledního člena. V usnesení ale vyšší soudní úřednice svůj názor o žádný paragraf neopírá.

Zapis ustavu

Dobry den,

jen se chci zeptat, pokud chci zapsat ustav do obchodniho rejstriku, je to prvozapis nebo predregistrace ve formulari justice.cz?
Dekuji za odpoved

Helena Prentice

Podání návrhu na zápis spolku datovou schránkou

Dobrý den, prosím o rychlou radu. Mohu jako jedna ze tří zakladatelů spolku podat návrh na prvozápis svou vlastní datovou schránkou vedenou na mě jako podnikající fyzickou osobu? Nacházím na internetu protichůdné názory tak nevím. Stanovy máme podepsané všemi zakladateli (neověřené), Souhlasy dvou určených statutárních zástupců a souhlas vlastníka nemovitosti máme ověřené. 

Zápis do sbírky listin

Dobrý den, chtěl bych se zeptat co a jak mám udělat, abych mohl podat změnu předsedy do sbírky listin.Stačí poslat poštou rozhodnutí o volbě předsedy ? Jak mám poslat dokumenty jako výroční zprávu atd. do sbírky listin ?
Díky moc za odpověď.

Kolektivní x individuální statut. orgán, chybné vyplnění e-formuláře, oprava stanov

Dobrý den, 
pročetla jsem mnoho Vašich rad  na stránkách, ale nenašla jsem řešení k našemu problému. Proto se na Vás obracím s prosbou o pomoc.
V září 2015 jsme založili spolek, který byl v listopadu 2015 zapsán do spolkového rejstříku. Při vyplňování elektronického formuláře žádosti o zapsání spolku nám tento povolil do rejstříku zapsat pouze předsedu (zvolili jsme ve formuláři z neznalosti statutární orgán individuální), a poté nám bylo řečeno na info lince soudu, že místopředsedu můžeme poté zapsat dodatečně.

Změna sídla spolku

Dobrý den, 
 sídlo spolku, jehož jsem statutární orgán, je zapsáno na bývalé adrese mého trvalého pobytu. Nová adresa a tím i nové sídlo spolku bych ráda změnila do nájemního bytu. Musí být na souhlasu majitele bytu  podpisy úředně ověřeny? Musí dojít ke změně stanov?  A kam listiny a v kolika provedeních zaslat?
S pozdravem Jana Ž

Témata poradny