Autorizovaná konverze k zápisu do rejstříku

Podání návrhu na zápis změn do spolkového rejstříku je možné i s dokumenty v autorizované konverzi. Potíž je v tom, že hlavní spolek, který podává návrh zpracovaný pobočným spolkem, tvrdí, že soud uznává jen papírové dokumenty a "nejede přes to vlak". Kde je pravda a jak to vyřešit?

— Pavel Kautský, Tělocvičná jednota Sokol Roudnice nad Labem

Odpověď:

Bližší informace k podáním do veřejného rejstříku a podobě dokládaných příloh najdete například zde: https://or.justice.cz/ias/ui/podani. Soudy uznávají a přijímají dokumenty v elektronické podobě, samozřejmě v konkrétní formě a s patřičnými náležitostmi (uznávaný elektronický podpis, podpisové certifikáty, autorizovaná konverze, datové schránky…). V tomto ohledu se nám informace o výlučnosti papírového podání jeví jako nedostatečně opřená o platnou legislativu, náš závěr v této otázce by byl naprosto opačný. Jestliže je možné podání na rejstříkový soud učinit i elektronicky datovou schránkou, je také možné předložit soudu k prokázání skutečností navržených k zápisu také dokumenty v elektronické podobě.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 30. 6. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz