Pokladník spolku

Dobrý den,
náš spolek byl založen 5 ti zakladateli. Již v loni nás opustil jeden zakladatel a letos nás opustili další dva zakladatelé, kteří byli zároveň i ve výkonném výboru. Proto jsme dovolili nového člena a budeme pracovat dle zákona ve 3 členech. Chtěla bych se zeptat zda musíme dovolit i nové členy do zakladatelů nebo stačí mít vždy minimálně 3 členy ve výkonném výboru. Tři členy výkonného výboru máme uvedené i ve stanovách spolku. Další problém je, že mi při rezignaci odešel pokladník a proto jsme ho po doručení dopisu o ukončení funkce, nahradili novým pokladníkem. Po starém pokladníkovi jsem chtěla odevzdat veškerou agendu, máme to uvedené i ve stanovách spolku, že po odstoupení či odvolání je povinen odevzdat veškeré dokumenty Předsedovi. Bohužel mi však odmítla vydat pro nového pokladníka podklady s tím, že na vydání má 2 měsíce podle zákona. A zde si nejsem jistá co mohu dělat. Jak z ní ty dokumenty a především výběrovou kartu dostat, potřebujeme dál financovat spolek, navíc jsme dostali dotaci, kterou musíme co nejdříve vyčerpat a mnoho věcí platíme z našich vlastních prostředků a ne z té dotace co správně máme a budeme mít problém to zpětně vyfinancovat. Prosím co mohu dělat, jen podotýkám že nejvyšším statutárním orgánem je předseda a výkonný výbor. Děkuji za odpověď Malárová

— Kateřina Malárová, Spolek

Odpověď:

Zakládající člen spolku nemá z hlediska zákonné úpravy spolku v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále jen „OZ“) žádnou zvláštní působnost/pravomoc. Úloha zakládajících členů podle zákonné úpravy tedy končí zápisem spolku do spolkového rejstříku. Zakládající člen se pak zápisem spolku stává prostě členem spolku. Pokud nemáte postavení zakládajících členů spolku upraveno stanovami jinak, volba „zakladatelů“ není ani možná ani potřebná.
Dle stanov obsazený výkonný výbor (3 členové) je v pořádku.

Pokud je pokladník volená funkce, pak má, stejně jako každý jiný volený člen orgánu spolku možnost odstoupit z funkce. Funkce pak zaniká uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení spolku. Po celou tuto dobu by však měl pokladník plně vykonávat všechno, co s jeho funkcí souvisí. Pokud tedy nespolupracuje, zejména v souvislosti s čerpáním peněz z veřejného rozpočtu, je na místě vyzvat ho k součinnosti, popř. provést i další opatření k tomu, aby spolupracoval. V této souvislosti je možné také podat na něj trestní oznámení. V případě, že spolku vznikne v důsledku jednání odstupujícího pokladníka škoda – např. v souvislosti s chybným čerpáním dotace, můžete pokladníka žalovat o zaplacení náhrady škody, kterou svým jednáním způsobil.
Pokud není pokladník do své funkce volený, pak je možné ho postihnout buď podle podmínek smlouvy, na jejímž základě svou funkci vykonává, nebo na základě obecné odpovědnosti za škodu, kterou svým jednáním spolku případně způsobil.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 18. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz