Podkategorie

Dotazy k tématu

Pravomoc výkonného výboru

Dobrý den, ráda bych se zeptala na pravomoc členské schůze a výkonného výboru.
Pokud by např. na členské schůzi byl většinou schválen nějaký krok (finančni postup, vyplácení odměn atd.), je výkonný výbor povinnen ho schválit a postupovat dle něj do další členské schůze, pokud mu připadá pro spolek nevhodný nebo nehospodárný? Nerozumím po pročtení stanov spolků tomu, kdo je v těchto případech rozhodujícím orgánem.
Předem děkuji za odpověď

Funkčním období u statutárního oránu

Dobrý den
přicházím s dotazem na funkčního období u povinně zapisovaných osob do veřejného rejstříku...
V dotazech jsem se dozvěděl, že zákonné max. možné funkční období je 5 let - dle jakého zákona je uvedené max. funkčního období předsedy jako statutárního orgánu...???
Ve stanovách uvedení 10 letého funkčního období předsedy jako statutárního orgánu je správné...???
Může zákonné 5-ti leté období překročit uvedením ve stanovách...???

Musí být stanovy spolku podepsané?

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda musí být stanovy nově zakládajícího spolku podepsány, když podpisy členů máme v zápise z ustavující schůze. Stačí tedy, když budou pouze v zápise?
Děkuji.

Je změna ve složení správní rady rovněž změnou stanov?

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda je změna ve složení správní rady, jakožto výkonného orgánu spolku, zároveň změnou stanov? Budeme volit nového kandidáta do správní rady a jde nám o to, že se změnou stanov musí souhlasit 75% členů spolku, zatímco při běžném hlasování stačí nadpoloviční většina.
Děkuji moc.

Změna stanov a vyloučení člena v jednom zasedání.

Dobrý den, dle našich stanov nemůžeme vyloučit člena spolku bezdůvodně (musí nejprve porušovat stanovy a pod.)
Můžeme na jednom zasedání hlasovat o změně stanov (vyloučení členů bez důvodu) a po platném hlasování s výsledkem ANO, následně člena dalším platným hlasováním s výsledkem ANO, vyloučit? Děkuji za odpověď.

Jsou stanovy ČZS závazné pro jeho základní organizace?

Předseda naší ZO ČZS vyhlásil na výroční členské schůzi a rovněž dal do zápisu členské schůze,která byla usnášenlischopná,že budeme
v příštích dnech jako členové hlasovat prostřednictvím E-mailu. Jako ZO ČZS jsme pobočným spolkem a náš řídící orgán je ČSZ.
V Osadním řádu a v podnájemních smlouvách na zahrádky máme ustanovení,že musíme jako členové dodržovat stanovy ČZS.

Stanovy spolku

Dobrý den, obracím se na vás s dotazem ohledně založení spolku a našich stanov, jelikož v tom docela tápeme potřebovali by jsme objasnit pár věcí.

Dočasné přerušení činosti ve spolku

Dobrý den.Je možnost dočasně přerušít činnost v mysliveckém sdružení,jestli musí být udán důvod.Musí to být podáno písemnou formou a jestli je na to nějaký formulář.
Za odpověď předem děkuji.
S pozdravem Josef Švihálek

Rozdělení neziskovky po úmrtí

Dobrý den, řešíme ted situaci: zakladatel spolku po 10 letech se rozhodl předat spolek (změna stanov) jmenováním nového předsedy a sebe určením nejvyššího orgánu spolku, který ho kontroluje. A jsou domluveni, že jejich povinnosti a majetek ve spolku je 6:4. Jak zajistit případné dědictví funkce, hlasovacích práv nebo majetku? Napadlo mě třeba, že do funkce nejvyššího orgánu dát právnickou osobu s.r.o. kde budou tito 2 jako vlastníci a ta bude spolek ovládat.

Změna stanov a změna zakládajícíh členů

Dobrý den, jsme zapsáni jako spolek. Zakládaly jsme jej 3 ženy. Z toho jedna je nyní po smrti a druhá má jiné bydliště a jiné jméno(vdala se). Defacto tam působím už jen já. Mám však 2 další osoby, které by tyto dvě ženy zastoupily a staly se zároven místopředsedkyně. Statutátní orgán nyní je členská schůze (jenže spolek nemá členy kromě nás 3, nyní po smrti jen dvou), změnou stanou to ale budu já jako Předsedkyně. Co mám zaslat na lejstříkový soud- jen znění nových stanov? Nebo také přijmutí místopředsedů s jejich ověřenými podpisy, že funkci přijímají? Děkuji.

Volební období

Dobrý den, jako předseda spolku měním stanovy. Chci se zeptat, je možné, aby se v tomto znění vzájemně nevylučovaly následující body? Jde nám o to, aby předseda byl volen na dobu neurčitou. Aby to platilo, musí být i členská schůze, výbor spolku na dobu neurčitou nebo stačí, když čl. schůze a výbor budou klasicky na 5 let a pouze předseda na dobu neurčitou? 3) Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené, přičemž funkční období volených orgánů je na 5 let (po úpravě: na dobu neurčitou).

stanovy

máme provedenou změnu stanov podle NOZ (schváleno , podáno na rejstřík), nyní nově zvolený výbor sám o sobě inicioval sepsání nových stanov aniž k tomu dostal pokyn (úkol z usnesení) od nejvyššího orgánu. Má výbor takovou pravomoc sám o sobě navrhovat nové stanovy, když stávající odpovídají legislativě? Jak je možné proti tomuto svévolnému jednání se bránit?
Děkuji za odpověď a názor

Změna Stanov Spolku.

Dobrý den, mám dotaz ohledně Stanov našeho Spolku. Je možné ve Stanovách mít ustanovení zakazující používání plných mocí při hlasování ? Podotýkám, že na schůzíj je vždy přítomna nadpoloviční většina členů. Děkuji za odpověď Klojda

Změna Stanov Spolku.

Dobrý den, mám dotaz týkající se změny Stanov. Počátkem dubna se u nás konaná Výroční členská schůze klubu. Na tomto jednání proběhne volba nového předsednictva. Po neblahých zkušenostech z minulé volby, chci navrhnout aby ve stanovách klubu byl uveden zákaz používání plných mocí při volbě. Tento návrh vyplývá ze zkušeností, kdy si jedna osoba nechá podepsat příkladně 10 plných mocí a tím prakticky ovlivní proběhlou volbu. Po konzultacích s předsedou klubu mi tvrdí, že toto nelze dát do Stanov, že to odporuje Zákonu.

Podpis na stanovách spolku

Dobrý den,
rád bych věděl, jestli na stanovách schválených na ustavující schůzi
musí být podepsáni všichni 3 zakladatelé, nebo stačí podpis předsedy.
Spolek jsme založili formou ustavující členské schůze. Je vyhotoven zápis včetně prezenční listiny.
Děkuji, Luděk Salát.

Hlasovací právo??

Dobrý den. Ve spolku má ve stanovách různé formy členství. Řádné členství - aktivní řemeslníci, kde členové mohou být voleni do všech orgánů a MAJÍ hlasovací právo. Pak jsou další formy členství, které neplatí žádný nebo platí symbolický členský příspěvek : Senior člen, Junior člen, Čestný člen .... kteří NEMAJÍ hlasovací právo a nemohou být voleni do orgánů cechu. Pouze Senior členové mohou být voleni do Rozhodčí komise.

Stanovy v sídle spolku

Dobrý den,

jsme spolek organizující letní tábory a víkendové výlety. Vzhledem k tomu, že nemáme vlastní základnu/klubovnu (prostory si pronajímáme), využíváme služeb virtuálního sídla.
§ 221 89/2012 Sb. občanského zákoníku říká "Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku.".

Jakým způsobem můžeme splnit tuto povinnost? Není již náhodou dostačující, že naše stanovy jsou v úplném znění zveřejněné ve veřejném rejstříku a sbírce listin (or.justice.cz) a tedy fyzicky být v sídle nemusí?

Předem děkuji za odpověď a přeji příjemný den. :-)

Změna předsedy spolku a změna stanov

Dobrý den,
od 1.1.2018 bychom chtěly mít provedenou změnu stanov z důvodu odstoupení člena/předsedy spolku a zvolení nové organizace spolku. Co vše je prosím třeba udělat? Můžeme změnit statutární orgán z individuálního na kolektivní? Co by to pro nás znamenalo?
Předem velice děkuji za odpověď.

Nejvyšší a staturání orgán je předseda

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat ohledně správnosti stanov našeho nově vznikajícího sportovního klubu.

1) Chceme mít ve stanovách uvedeno, že je nejvyšším a statutárním orgánem pouze předseda, jakožto jednotlivec. Je to možné?

2) Dále bychom chtěli, aby spolek měl členy, co by sportovce, kteří mohou navrhovat např. změny, chodit na společné schůze, ale nemohou odvolat předsedu ze své funkce. Je to možné?

Stanovy TJ - oddílu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Jsme sportovní oddíl fungují pod tělovýchovnou jednotou. TJ Stará Huť je zaspaným spolkem, ve stanovách pak má, že ke dni registrace stanov má oddíl národní házené a oddíl fotbalu.
Měl by mít pak každý oddíl své stanovy? nebo jen vnitřní předpis na vše týkající se činnosti, orgánů oddílu a orgánů oddílu?

Děkuji moc za odpověď
Březinová

změna stanov

Členská schůze Spolku KD-I odsouhlasila změnit stanovy, nové stanovy máme napsané, ale nevím kam je zaslat k odsouhlasení. Můžete prosím poradit?
Děkuji. Palečková

Nemáme k dispozici naše stanovy, jak máme postupovat?

Dobrý den.
Asi v roce 2003 se založil Žebrácký spolek mopedistů.Vznikly stanovy,zakládací listiny se členy.Jsme nezisková organizace,máme IČO-podáváme daňové přiznání(spolek založen ohledně dotace od města na každoroční akci,kterou pořádáme.
Chceme provést změny-adresy spolku,členů výboru...
Vznikl problém-Po letech nejsou k dispozici stanovy ,zakládací listiny se členy prostě žádné informace o spolku...
1)Je potřeba je vyžádat z archivu(doposud jsem nenašel)pro změnu?
2)Nebo nejsou zapotřebí a změna se dá udělat jinak jednoduše?

jak lze změnit stanovy bez členské schůze?

Dobrý den,
potřebujeme změnit stanovy spolku, ale v současných stanovách je psáno že je mění členská schůze. Z důvodu velikého počtu členů ji ale nejsme schopni svolat dříve než v listopadu a stanovy potřebujeme změnit co nejdříve.
Existuje nějaká cesta, jak stanovy schválit, aby to bylo v souladu se zákonem? Třeba lze to udělat např. prokazatelnou emailovou korespondencí - i když toto řešení současné stanovy přímo nevyjmenovávají?
Děkuji za odpověď.

Kam doložit změnu stanov a kdy vzniká spolek?

Dobry den,
Chci se zeptat jak je to se zmenou stanov spolku. Menime jen seznam vedlejsich cinnosti spolku, protoze budeme zadat o zivnostensky list. Kam to mame dolozit?

Dale se chci zeptat, jak je to s datem nabyti pravni moci spolku. Jedna se mi o to, ze soud uz schvalil nasi zadost, pridelil IČO, ale do rejstriku nas zapisou az po uplynuti lhuty na odvolani. Nevadi, ze jsme mezi tim jiz nakupovali kancelarske potreby, pronajali auto a podobne? Moc dekuji

Když změníme název nejvyššího orgánu, musíme nechat změnu stanov zapsat do rejstříku?

Dobrý den. Po přečtení několika dotazů tady v poradně jsem snad správně pochopila, že když ve stanovách nezměníme účel spolku, ale jen doplníme a upřesníme seznam činností, kterými účelu dosahujeme, nemusíme podávat návrh na změnu v rejstříku, jen pošleme nové znění stanov do sbírky listin. Ale když změníme název nejvyššího orgánu spolku, tak už budeme muset, že? Změnili jsme valné shromáždění na členskou schůzi, aby to odpovídalo NOZ. Tento orgán se do rejstříku zapisuje, tak asi i kvůli změně názvu, i když funkce se nezměnila, musíme podat návrh na změnu, předpokládám.

Nestihli jsme změnit stanovy v zákonné lhůtě, co dělat?

Dobrý den,
Máme založené občanské združení, které bylo přejmenováno na spolek, ale bohužel jsme do 1.1.2017 nestihly upravit stanovy dle nového občanského zákoníku.
Můj dotaz zní, zda mám ještě možnost změnit stanovy spolku dle nového zákoníku i po 1.1.2017, nebo dojde automaticky ke zrušení spolku?
Předem děkuji na odpověď

Základní body stanov, občerstvení na členské schůzi

Dobrý den, jsme divadelní spolek a členy byli dosud dospělí lidé. Chceme upravit stanovy tak, aby členy byly i děti. Je třeba to nějak právně ošetřit? Co je důležitého (ze zákona) míti ve stanovách?
Druhá otázka je z činnosti spolku. Je možno si proplácet občerstvení konzumované při členských schůzích. Spolková činnost je také schůzovní činnost. Děkuji za odpověď.

Do jaké míry musí spolek naplňovat všechny body hlavní činnosti?

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, do jaké míry musí spolek naplňovat všechny body hlavní činnosti spolku vypsané ve stanovách? Nevadí, pokud některou dílčí činnost nevykonává pravidelně, nebo jen velmi sporadicky? Případně delší dobu nevykonává? Je nějaká povinnost, na kolik procent se musí všechny body realizovat?
Děkuji za odpověď.
R. Owsianková

Muže předseda zbavit funkce člena výboru?

Dobrý den,
v našem spolku je volen 7členný výbor, který si funkce rozdělí dohodou (Předseda, místopředseda, jednatel, tiskový referent, matrikář, ekonom a člen bez portfeje). Krátce po zvolení jednatel selhal a ztratil důvěru. Předseda navrhnul, aby byl zbaven funkce jednatele a zůstal ve výboru jako člen bez portfeje. Člen bez portfeje byl jmenován jednatelem. Vše ve výboru odhlasováno. Otázka zní, zda jsme měli právo takto rozhodnout bez členské schůze?
Děkuji Katka

Může předseda zbavit funkce člena výboru?

Dobrý den,
v našem spolku jsou podle schválených stanov určeny funkce členů výboru, jako kolektivního statutárního orgánu. V nedávné době byl jeden z členů výboru zbaven při výborové schůzi své funkce, pro údajné porušení své pravomoci a ztrátu důvěry. Tato osoba sice nadále zůstává členem výboru, ale její pravomoc byla předsedou odebrána a svěřena osobě jiné. NOZ řeší tuto problematiku velmi obecně a stanovami také není určen postup.

Kam poslat pozměněné stanovy? Od kdy platí?

Dobrý den,

jsme spolek studentů, který pořádá akce pro další studenty. Měnili jsme stanovy tak, aby byl název změněn na "spolek" a přidali jsme další nové body. Chci se tedy teď zeptat, co s těmito stanovami dál? Kam se mají poslat na potvrzení? Od kdy jsou platné?

Předem děkuji za odpověď.

Alexandra Schenková

Jak doložit platnost stanov?

Dobrý den, 
mám dotaz k ověření platnosti stanov. Od krajského soudu nám přišlo usnesení o registraci spolku. Nepřišlo žádné potvrzení platnosti stanov jako to bylo u Ministerstva vnitra. Jak se dokládá, že právě tyto stanovy jsou platné.
Děkuji.

 

Názvosloví členů statutárního orgánu a zápis do rejstříku

Dobrý den, náš spolek má kolektivní statutární orgán s názvem výkonný výbor.

1. Je možné nazvat jeho členy předseda spolku, místopředseda spolku a tajemník spolku či je nutné je pojmenovat předseda výkonného výboru, místopředseda výkonného výboru atp?
2. Je nutné provést po každé volbě členů do statutárního orgánu zápis do veřejného rejstříku i v případě, že budou zvoleni do statutárního orgánu ti samí členové jako v předchozím období a ke změně tedy fakticky nedochází?

Děkuji za odpověď.

Musí být vedlejší činnost uvedená ve stanovách?

Dobrý den,

náš spolek je založen na podporu sportovních aktivit a organizaci sportovních akcí pro veřejnost. Během některých sportovních akcí, které pořádáme, máme také příjmy z reklamy od našich partnerů (např. za zveřejnění plakátu při závodu atp). Musíme tento občasný příjem z reklamy uvést jako vedlejší činnost? A je třeba ji definovat ve stanovách?

Děkuji uctivě za odpověď.

Práva členů a odstoupení člena voleného orgánu

Dobrý den,

ráda bych se Vás zeptala na dvě otázky:

1. Do jaké hloubky lze omezovat členům jejich práva? Dle §220 lze členům omezit jejich práva při jejich úpravě do stanov. Je možné jim tedy vzít například právo z §252, že každý člen má jeden hlas resp. jsou tato ustanovení pro spolky kogentní. Tento konkrétní příklad jsme doteď praktikovali při vylučování členů, při kterém se jejich hlas nepočítal.

Může se o.s. při MŠ stát spolkem, nebo se musí přeměnit na s.r.o.?

Dobrý den,
máme při naší mateřské školce založené občanské sdružení, které organizuje 1x za rok pro děti ze školky i obce maškarní ples a 1 x ročně zahradní slavnost (ukončení školního roku a rozloučení s předškoláky) je to pro děti ze školky a jejich příbuzné. Podle nového občanského zákoníku se naše sdružení musí přejmenovat a změnit název ve stanovách (obsah stanov bude stejný). Můžeme se přejmenovat na SPOLEK a přitom pořádat tyto 2 akce a žádat obec o dotaci nebo se musíme stát S.R.O. ?  Děkuji.

Musí změnu stanov odsouhlasit ministerstvo?

Dobrý den,
chtěl bych se jen zeptat na případ, když změníme ve stanovách funkčního období výboru z 10 na 5 let, zdali toto po odhlasování valnou hromadou stačí pouze upravit ve stanovách a je to platné, nebo to musíme zaslat na odsouhlasení na ministerstvo.

Předem děkuji za odpověď Michal

Kdy nabývají stanovy účinnosti?

Dobrý den,
přeposílám dotaz ze členské základny. Jedna z organizací připravuje novou verzi stanov pro schválení na nejbližším VS. Dotaz je směřován na platnost stanov. Např. pokud aktuální stanovy uvádí složení orgánu v počtu pěti osob a nové stanovy v počtu deseti osob. Pokud novou podobu stanov VS schválí a jako následující bod jednání VS je volba onoho orgánu - volí se pětičlenný nebo v počtu deseti osob? Resp. jsou aktualizované stanovy platné okamžikem schválení VS či až zasláním potvrzených stanov z orgánu státní správy...? Děkuji, D.E.

Existuje lhůta pro podání návrhu na změnu zápisu v rejstříku spolků?

Dobrý den, chtěli bychom na naší následující schůzi změnit vše potřebné z občanského sdružení na spolek. Stanovy jsem se snažila upravit dle NOZ, ale nejsem si jistá, jestli úplně správně. Nemohl by mi někdo z vás kouknout na návrh nových stanov našeho spolku ? Klidně pošlu můj mail je lenka.brezinovavbaest.cz

Jaké změny v neziskovém sektoru přináší nový OZ?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na dvě věci. Za prvé - jaké nejdůležitější změny v neziskovém sektoru přinesl nový OZ a za druhé - co musí dle zákona obsahovat stanovy OS a návrh na registraci OS? Předem děkuji za odpověď. 

Kde najdu vzorové stanovy?

Dobrý den, 

prosím, je možné stáhnout na Vašich www vzorové stanovy sdružení (spolku)? 
V našich stávajících stanovách nemáme uvedeno, jak se volí výbor. Jakým způsobem tedy máme postupovat? 

Děkuji za odpověď. S pozdravem Karel Šlechta

Můžeme provést změnu stanov a změnu názvu najednou?

Dobrý den, jsem statutárním orgánem v občanském sdružení. V souvislosti se změnou stanov o.s. na stanovy spolku bychom rádi změnili i své sídlo (jiné změny, kromě povinné změny názvu a orgánů nechystáme). Je možné provést změnu současně či je změnu sídla třeba oznámit MV na samostatném formuláři?

stanovy - zrušení PO

Musí být ve stanovách ošetřeno zrušení/zánik/likvidace PO? Nebo se předpokládá, že pokud není zapsáno ve stanovách, řídí se zákonem?

Adresa spolku ve stanovách

Musí být ve stanovách soplku uvedená přesná adresa, kde spolek sídlí nebo stačí jen obec? Vzhledem k tomu, že se v našem spolku často střídají statutární zástupci, znamenalo by uvedení přesné adresy nutnost neustále měnit stanovy. Adresa spolku je totiž vždy u statutára "doma". (Dotaz byl položen na semináři 25.9.2013 ve Zlíně. Odpověď byla dodatečně zpracovaná Mgr. Petrem Pavlokem a publikovaná 28.9.2013 na stránkách NOZ.crdm.cz)

Vedlejší cíl

Dobrý den. Potřebujeme si rozšířit vedlejší cíl o pořádání akcí, hlavním účelem máme propagaci bezpečnosti silničního provozu a účast na podnicích motoristickeho sportu. Ve stanovách máme veticku, ze další cíle stanoví a konkretizuje členská schůze. Stačí upravené stanovy schválit ve spolku nebo je nutné i tento vedlejší cíl hlásit na rejstrikovy soud? Teď tam žádné vedlejší cíle uvedené nejsou, jen hlavní účel. Jake zmeny stanov je nutné posílat na soud? Jakékoli nebo jen nejake zasadni informace? Nechceme nic zanedbat. Děkuji moc za pomoc.

Změna stanov spolku

Dobrý den,
do jakého termínu je možné učinit změny ve stanovách našeho spolku? Je to konec února, nebo konec března 2016?
Děkuji
MgA. Jiří Kuděla
Galerie Michal z.s.

Výkonný výbor spolku funkce výkonná a statutární

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat, když připravujeme převod našeho původně o.s. na z.s. Vytváříme nové stanovy a potřebovali bychom, aby měl tříčlenný výkonný výbor (předseda, tajemník a hospodář) klasickou funkci výkonnou, ale k tomu ještě statutární - aby každý z členů výkonného výboru mohl jednat jménem spolku samostatně. Lze to? Do stanov jsem to zatím napsala takto a pak je to samozřejmě dále rozvedené: 

Jak provedeme změnu názvu a stanov o. s.?

Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat. Až teď jsem se dozvěděl, že musíme přejmenovat název, spíše tedy občanské sdružení na zapsaný spolek a změnu stanov. Můžete prosím poradit, jak to udělat a jak a v čem se mají měnit stanovy sdružení? Děkuji za odpověď.

Doplnění účelu spolku

Dobrý den,

prosím o radu, jak postupovat v případě, kdy potřebujeme pouze doplnit popis účelu spolku? 

Děkuji, Zuzka

Změna sídla spolku

Dobrý den, 
 sídlo spolku, jehož jsem statutární orgán, je zapsáno na bývalé adrese mého trvalého pobytu. Nová adresa a tím i nové sídlo spolku bych ráda změnila do nájemního bytu. Musí být na souhlasu majitele bytu  podpisy úředně ověřeny? Musí dojít ke změně stanov?  A kam listiny a v kolika provedeních zaslat?
S pozdravem Jana Ž

Témata poradny