Forma rezignace

Dobrý den, mohu se prosím zeptat, zda je dostačující rezignace místopředsedy spolku e-mailovou formou? Nepotřebujeme oficiální rezignaci s podpisem místopředsedy? Děkuji za odpověď Rédlová

— Ilona Rédlová, Hlas Česka, z. s.

Odpověď:

Ustanovení § 160 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník stanoví, že „Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.“ Zákonné ustanovení neurčuje, jakou formou má být prohlášení právnické osobě doručeno. I e-mailová zpráva doručená spolku (členům statutárního orgánu spolku) splní účel, tj. spolku došlo prohlášení o odstoupení z funkce. Neurčují-li tedy stanovy spolku jinak, prohlášení bylo doručeno. Na druhou stranu doručení e-mailem nedává spolku do ruky důkaz, že odstoupení z funkce poslal dotyčný člen orgánu. Bylo by vhodné potvrdit rezignaci i doručením originálu písemné rezignace s vlastnoručním podpisem místopředsedy (nemusí být ověřený), pro pozdější jistotu, že nebude možné zánik funkce zpětně zpochybnit. Zánik funkce uplynutím dvouměsíční lhůty je pak skutečnost, která nastane na základě dojití prohlášení.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 8. 2. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz