Volby do orgánů spolku

Dobrý den,
zakládáme KRPŠ při mateřské škole. Do volených orgánů budou voleni i rodiče (plánujeme 5 členný výkonný výbor - včetně 2 statutárů). Jejich funkční období bude ale rozdílné, většinou v závislosti na odchodu dítěte z MŠ. Jak tuto situaci řešit? Napadá mě jedině každoroční volba nového VV. Je i nějaká jiná možnost, kterou bychom mohli stanovami ošetřit? V případě, že ne - můžeme zvolit např. jen jednoho doplňujícího člena nebo se musí volit znovu celý VV? Volba do orgánů musí být uzavřená nebo můžeme mít i otevřenou (musí být zapsáno ve stanovách?)?
Moc děkuji za odpověď !

— Ivana Tesařová, KRPŠ při MŠ Pozořice

Odpověď:

Dobrý den,

zákon umožňuje upravit organizaci spolku relativně volně dle potřeb a činností spolku. K vhodnému nastavení organizace spolku doporučujeme prostudovat odpovědi zde: http://poradna.crdm.cz/zalozeni-spolku a http://poradna.crdm.cz/spolek. Vámi navrhovaná konstrukce orgánů spolku je jistě možná, ale relativně komplikovaná, protože pokud je funkční období členů orgánu krátké, představuje to větší administrativní náročnost při fungování spolku (zasedání orgánů, volení nových členů orgánů, zápisy do spolkového rejstříku atd.). Určitým řešením by mohlo být, že předsedou spolku bude někdo, kdo bude funkci vykonávat bez ohledu na to, jestli do MŠ dochází i jeho dítě. Možností je určitě více, ale je třeba řešit je s ohledem na konkrétní okolnosti, doporučujeme nastavení spolku konzultovat s odborníkem na právo spolků, který při znalosti vašich potřeb a účelu spolku pomůže najít nejvhodnější nastavení, které pak promítnete do stanov spolku.

AK Mgr. Alena Hájková

 

Poslední revize: 10. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz