názvosloví členů statutárního orgánu

Dobrý den, prosím o odpověď na následující otázku:
Vznikla nám ve spolku svízelná situace, kdy předseda spolku podal rezignaci. I když stanovy říkají, že statutárním orgánem je Správní rada, skutečnost byla jiná a spolek řídil předseda. Nyní není nikdo, kdo by byl ochotný dělat předsedu vzhledem k zažitým zvyklostem.
Řešením by bylo změnit stanovy, ve kterých by se zrušil "předseda" a zavedl druhý "jednatel" s tím, že oba zastupují a jednají samostatně - tak, jak to mají s.r.o.
Je to vůbec možné?
Dle současných stanov:
Správní rada spolku je statutárním orgánem spolku. Je tvořena předsedou, jednatelem, hospodářem a dalšími čtyřmi členy Správní rady spolku.

— Slávka Chalupová

Odpověď:

Dobrý den,

nejsprávnějším řešením je v této situaci svolat zasedání nejvyššího orgánu, pokud možno ještě v době než předsedovi uplyne dvouměsíční lhůta do zániku funkce. Dosavadní nesoulad faktické situace ve vedení spolku se stavem, který předpokládají stanovy, určitě není žádoucí, ale dokud nebyl na škodu třetím osobám a členové spolku proti němu nic nenamítali, je to stav, který lze „narovnat“ zvolením nového vedení spolku.
Jestli situaci vyřešíte tím, že v souladu s dosavadními stanovami zvolíte novou správní radu, nebo tím, že nejdříve změníte stanovy spolku, abyste nastavili nové uspořádání orgánů (např. tak, že statutárním orgánem spolku budou předseda a jednatel), a pak hned zvolíte členy nově ustavených orgánů, je vcelku jedno. Podstata věci je, že jednat nyní musí nejvyšší orgán spolku (pokud není změnou stanov a ustavováním členů statutárního orgánu stanovami pověřen jiný orgán spolku).

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 4. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz