Nedostatek členů správní rady zapsaného spolku

Dobrý den, jsme zapsaný spolek, který má správní radu o 3 členech, valnou hromadu, která volí správní radu, pak tvoří 4 členové. Bohužel došlo k názorovému rozkolu a do správní rady byl tak odhlasován pouze 1 člen. Naše stanovy uvádí, že správní radu musí tvořit minimálně 3 členové. Ráda bych se tedy zeptala, zda je správní rada usnášeníschopná, když má za těchto podmínek pouze 1 člena? A jak se názorová situace, kdy jsou 2 hlasy proti 2 může řešit?

Velice děkuji za odpověď, PN

— Petra Nová

Odpověď:

Dobrý den,

pokud je stanoveno, že správní rada má tři členy a v dané chvíli má pouze člena jednoho, není usnášeníschopná. Nemáte-li ve stanovách určeno jinak, pro volené orgány platí pravidlo dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), že kolektivní orgán je schopen se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. I podle ust. §158 odst. 1 OZ ale mohou stanovy určit usnášeníschopnost orgánu jen vyšším počtem zúčastněných, nikoliv počtem nižším. Pro fungování správní rady je tedy třeba co nejdříve doplnit minimálně jednoho člena správní rady (pokud stanovy neurčují, že správní rada je schopna se usnášet pouze za přítomnosti všech členů).

K Vašemu druhému dotazu - není -li ve stanovách uvedeno, že při rovnosti hlasů má některý z členů orgánu (například člen statutárního orgánu) rozhodující hlas, platí, že nebylo rozhodnuto. Nezbývá, než se domluvit..

Zároveň upozorňujeme, že pokud je správní rada kolektivním statutárním orgánem spolku, pak nefunkčností správní rady dochází k nemožnosti spolku jednat navenek a tento stav je také důvodem pro zrušení spolku rozhodnutím soudu. Návrh soudu, aby rozhodl o zrušení a likvidaci spolku může podat kdokoliv, kdo na tom osvědčí právní zájem, popsaný stav je tedy třeba co nejdříve napravit.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 22. 3. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz