Revizor SVJ

Dobrý den,
naše SVJ na své ustavující schůzi nezvolilo kontrolní komisi (nebyli zájemci), nýbrž má revizora s pravomocmi kontrolní komise. Je možné tento stav zachovat i do budoucna nebo je třeba dovolit další členy komise. V jakém časovém horizontu je třeba případné členy dovolit - je to možné provést až se změnou stanov SVJ? 
Je dle NOZ možné, aby SVJ mělo i nadále jednoho revizora?
Předem děkuji za odpověď.
Mildnerová

— Eva Mildnerová, SVJ pro dům Hrubého 1200-1205

Odpověď:

Dobrý den,

společenství vlastníků nemá podle zákona kontrolní komisi jako "povinný orgán". Zároveň může mít ale orgány, které zákon přímo neupravuje. SVJ proto může mít revizora nebo kontrolní komisi (popř. další orgány). Tyto orgány musí být zakotveny ve stanovách a nesmí jim být svěřena působnost, která ze zákona náleží shromáždění (§ 1208 NOZ) a statutárnímu orgánu (tj. zastupovat společenství vlastníků navenek). Nemusíte tedy nutně "dovolit" další členy kontrolní komise, ale pouze pokud Vaše stanovy předpokládají, že Vaše SVJ má revizora a vymezují mu určitou působnost.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz