Změna ve stanovách - hlasováním Per rollam

Dobrý den,
naše SVJ vzniklo ve 12/13, kdy byl zapsán třetí vlastník nemovitosti, ale třetímu vlastníku bylo doručeno vyrozumění z katastru až 01/14.
Shromáždění se konalo dne 13.1.14, kde se hlasovalo o stanovách, které jsem již před tím připomnkovali, od 9.12.14 jsem konzultovali a připomínkovali a na shromáždění byl vznesen dotaz, zda se musí stanovy číst, na tož bylo odpovězeno, že pokud je to verze ze dne 10.1.14, kterou jsme obdrželi a předali zapsaným vlastníkům, tak se číst nemusí, proběhlo hlasování, ale jaké bylo naše překvapení, když jsme obdrželi notářský zápis - pan notář si uděla úpravu ve stanovách o které nikdo nic nevěděl, jedná o hlasování o změně stanov, kde nám napsal 100% souhlas všech vlastníků, o tom opravdu nikdo nevěděl a ani o tomto nehlasoval.
Nepřeji Vám nikomu aorgantní přístup pana notáře, když jsme ho upozornili na chybu v zápise, že takto nikdo nehlasoval a nemůžeme dát zapsat SVJ k soudu. Pan notář nám řekl, ať si ho klidně dáme k notářské koměře přes stížnost, že mu je to jedno, ale nám ubýhal čas k zaregistrování SVJ u soudu.
Po poradě s právníky a dalšími notáři nám bylo řečeno, ať provedeme hlasování Per rollam - vypuštění bodu o hlasování změn ve stanovách, že toto nemusí být provedeno s notářským zápisem.
Hlasování jsme provedli  - zápis podepsán zvodleným výborem, zapsaným v notářském zápisu z 13.1.14, toto jsme přiložili k naší registraci k soudu.
Co se stalo, u soudu nás zaregistrovali s původním notářským zápisem z 13.1.14 a na hlasování per rollam (které nám umožňuj stanovy z 13.1.14) nebyl brán zřetel, ani jsme nedostali žádné vyjádření, zda toto hlasování máme dodat s notářským zápisem.
Již jsem dostala několik rad, abychom uložili nové znění stanov pro SVJ do sbírky listin, že toto nemusí proběhnout přes změnu u soudu, opravdu toto NOZ umožňuje, že po hlasování per rollam, které proběhlo 23.2.14 můžeme uložit do sbírky listin stanovy s vypuštěným bodem o hlasování změn stanov.
Mám silné obavy, zda nám toto opravdu může projít, vznik SVJ 11/13 - třetí odlišný vlastník bytové jednotky,
jenže mu bylo doručeno z katastru až 01/14-jsme založeni dle NOZ - takže žádný datum vzniku, ale jenom datum zápisu 8.4.14, naše hlasování ke dni 23.2.14, shromážení dne 13.1.14 - z tohot dne notářský zápis.

Prosím, prosím moc o radu, děkuji Eva Čiháková

— Eva Čiháková, SVJ- změna ve stanovách

Odpověď:

Dobrý den, paní Čiháková, omlouváme se, ale tento dotaz přesahuje možnosti této poradny. Obraťe se, prosím, na advokáta, který se specializuje na SVJ.

Ing. Aleš Sedláček, ČRDM

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz