Hygienicko-zdravotnická problematika táborů a práce s dětmi a mládeží

Schůzka, o kterou jsme se nezvykle dlouho snažili, se nakonec uskutečnila. Potkali jsme se s paní hlavní hygieničkou Evou Gottvaldovou. Dohodli jsme se, že napíše dopis, který budeme distribuovat vedoucím, kteří jsou stále častěji odmítáni u praktického lékaře s tím, že jejich posudek zdravotní způsobilosti musí vydat závodní lékař pořadatele tábora.

Jaká jsou právní rizika, která přináší táboření v aktivní záplavové zóně?

V rámci snahy o změnu vodního zákona, tak, aby nebyly likvidovány tábory na zelené louce v aktivních zónách záplavových území na našich řekách a potocích, jsme se setkali i s dotazem pořadatelů na právní rizika, která, takovéto táboření přináší. Prosím, nenechte se děsit, ale je dobré, aby všichni dopředu věděli, s jakým rizikem musí počítat.

Přehled legislativy pro pořádání příměstských táborů

Úvodem pro jistotu vymezím, co se pro účely tohoto článku pojmem „příměstský tábor“ rozumí. Příměstským táborem je nejčastěji celodenní hlídání dětí po dobu jednoho týdne, kdy program v jednotlivých dnech bývá (ale nemusí nutně být) programově propojen a probíhá od ranních do odpoledních hodin. Děti mají v místě konání tábora během dne zajištěné stravování, ale nepřespávají tu. V určitou hodinu si je vyzvedne rodič nebo jiná oprávněná osoba a jdou domů.

Podkategorie

Dotazy k tématu

odchod nezletilých účastníků samostatně po zotavovací akci

Dobrý den,
hledam jsem, ale nenašel jsem žádnou legislativu. Jeli možné zda v může rodič prohlášením dovolit, aby nezletilý účatstník tábora mohl jít sám po skončení domů (nebo po dovezení na nástupní místo).
Školy u krátkých výletů to tak dělají.

Děkuji

potvrzení o bezifekčnosti

Dobrý den,

chtěla jsem se prosím zeptat, zda musí mít dítě které jede na odborné soustředění /pátek až neděle/
potvrzení o bezinfekčnosti. Jede 20-35 dětí.

Děkuji za odpověď
Magda Nováková, DDM Orlová

Zdravotník zotavovacích akcí

Dobrý den,
mohu vykonávat funkci zdravotníka na dětském táboře? Mám absolvovanou Farmaceutickou fakultu, titul PharmDr. a v rámci celoživotního vzdělávání farmaceutů a předatestační přípravy několik kurzů první pomoci. Přesto není můj obor zahrnut v obecně uznávaných kvalifikacích pro zdravotníky? Mohu někde požádat o uznání těchto kurzů a studia?
Děkuji za odpověď.

Archivace táborových dokumentů

Dobrý den,
prosím o informaci, jak dlouhá je lhůta archivace přihlášek účastníků na tábor a dohod s vedoucími? Děkuji za zodpovězení.

Kvalifikace instruktorů na zimní zotavovaci akci

Dobrý den,
pod záštitou občanského spolku pořádáme letní tábory. V příštím roce bychom rádi uspořádali zimní tábor, jehož součástí by mělo být lyžování. Je požadována nějaká kvalifikace vedoucích a instruktorů, pokud se bude jednat o zotavovací akci a nebude se jednat o akci za účelem zisku?
Děkuji za odpověď.

Tomáš Liška
Občanský spolek Ratiboř, z.s.

zdrav.posudek

Dobrý den, mohou rodiče místo posudku o zdravotní způsobilosti dítěte použít do školy v přírodě očkovací průkaz? Je potřeba mít k pobytu souhlas rodičů s případným ošetřením dítěte?
Děkuji Machalová

Občanskoprávní zodpovědnost - letní dětský tábor (LTD)

Dobrý den. Mám, prozatím neověřenou informaci, že na jednom LDT vedoucí, kteří se starají velmi dobře o děti z hlediska zabezpečení jejich zábavy a celkového programu, vedou v průběhu tábora (údajně již celá léta) velmi nevhodné zábavy ohrožující celkovou výchovu dítěte. Jedná se především o alkohol, kdy vedoucí mají soutěžit o počet vypitých piv a alkoholu obecně (sudy jsou prý zakopány za stany apod), přičemž hlavní vedoucí byl údajně schopen tuto soutěž "vyhrát" s počtem cca 400 piv vypitých za 21 dní tábora!

platba za ošetření

Dobrý den,jak je to prosím s platbou např.za recept nebo pohotovost u dítěte na letním soustředění?Má vedoucí právo požadovat úhradu na rodičích,když bylo dítě ošetřeno v době tábora?děkuji

Jak postupovat v případě, že nejsme spokojeni s odborností instruktorů na táboře

Dobrý večer, ráda bych se zeptala, jak postupovat v případě,že nejsme spokojeni s odborností instruktorů na dětském táboře v Hipocentru Koryčany.Svěřené děti přebírají instruktoři ve věku od 15-18let bez dohledu zodpovědného vedoucího, instruktoři mluví velmi vulgárně jak s dětmi, tak mezi sebou. Jsou neochotni pomáhat menším dětem a přez to,že pracují s koňmi, sami se koní bojí. Nutí děti psát domů kladné recenze-pod výhrůžkami a rodičům neumožňují nahlédnout do prostorů taboru, či ubytování. Prosíme o prověření dané situace a předem děkuji za Váš čas a ochotu. Milada Dudíková

Úraz na letním táboře - pojištění

Dobrý den,
dcera utrpěla na letním táboře úraz-zlomeninu 4.prst lhk, léčba trvala ca. 23 dni. Pořadatel tábota nám následne sdělil, že ,, pořadatel je pojištěn pouze na škodu vedoucích a dětí''. Je to správné? Nemusí být tábor pojištěn na úrazy?
Děkuji
Toncarová

Jak se správně řeší výskyt nemocného dítěte na táboře, komunikace zdravotník-rodič

Dobrý den! Syn (10let) onemocněl na 14ti denním táboře virovým zánětem hltanu. Zdravotnice jej odvezla na pohotovost, kde doporučili podávat antipyretika na horečku a 3x denně dávat zapařovací obklad a kloktat. Přestože se to stalo v polovině tábora a syn měl teploty a byl virulentní, nikdo nás-rodiče, o jeho stavu neinformoval, ani po nás nepožadoval jeho převzetí do domácí péče. Až po skončení tábora (kdy byl syn stále hlasově indisponovaný, silně zahleněný a s rýmou, tj. nedoléčený) mi zdravotnice předala lékařskou zprávu z pohotovosti.

Archivace dokumentů

Dobrý den,
prosím o upřesnění, jak dlouhá je aktuálně zákonná lhůta na archivaci přihlášek a potvrzení o bezinfekčnosti, případně je třeba archivovat i další dokumenty? Zdravotní způsobilost rodičům vracíme.
Děkuji.

návštěva tábora

Dobrý den, mají rodiče nárok, přijet se podívat na tábor na kterém je jejich dítě? Na podmínky tábora, není myšleno návštěva dítěte. Děkuji

Očkování

Dobrý den. Chtěla bych se jako zdravotník letního dětského tábora zeptat, zda-li mohu vzít na tábor dítě bez pravidelných očkování a pokud ano, jak se zachovat v případě nutnosti rychlého jednání např. úraz (tetanus) nebo zvíře (vzteklina). A může ohrozit toto dítě ostatní? Děkuji mnohokrát za odpověď. Kryštofová

Tábor pro rodiny s dětmi

Dobrý den, jak se prosím posuzuje "tábor" resp, pobyt více rodin s dětmi, když počet dětí je nad 30, délka akce týden, ale všechny děti tam mají své rodiče, kteří jsou za ně zodpovědní, odpovědnost tedy nepřebírá pořadatel. Platí pravidla pro zotavovací akci? Je relevantní, že akci pořádá organizace zabývající se prací s dětmi (Junák) a je vypsaná jako tábor? Děkuji.

Tábory a zotavovací akce - účastníci s hendikepem

Dobrý den,
mám dotaz - za jakých podmínek se táborů a zotavovacích akcí mohou účastnit děti (popř. dospělí), kteří mají nějaký hendikep? Mám na mysli např. vozíčkáři, neslyšící, nevidomí, s mentálním postižením? Jsou podmínky stanoveny v legislativě? Je pořadatel tábora povinen zajistit těmto účastníkům asistenty?
Děkuji Vám předem za informace.

potvrzení či posudek zdravotní způsobilosti dítěte

Dobrý den,
synovi ve škole začíná plavecký výcvik.Ze školy přinesl formulář Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka (Potvrzení se vydává jako doklad zdravotní způsobilosti dítěte absolvoval školu v přírodě,kurz plavání, dětský tábor, sportovně-rekreační akce apod. Potvrzení je platné 2 roky od data vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti).

Elektronická přihláška na tábor

Zdravím,
rád bych se ujistil. Je možné mít na tábor pouze elektronickou přihlášku pomocí formuláře? Tedy bez fyzického podpisu zákonného zástupce?

Předem děkuji.

Pracovní volno bez náhrady mzdy

Dobrý den, mám dotaz na pracovní volno bez náhrady mzdy v době konání tábora pro vedoucí. Dříve bylo ošetřeno Vyhláškou č. 18/1991Sb . Supluje něco tuto vyhlášku??
Děkuji

Dítě 15 -18 let

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat. Může dítě starší 15ti let a mladší 18ti let dorazit samo na tábor? Kdo za něj přebírá zodpovědnost? Stačí, když rodiče podepíši papír o zodpovědnosti, že jsou srozuměni s tím, že jejich díte jede na tábor? Může se pohybovat po táboře samo? Děkuji mockrát

Zotavovací akce - věk

Dobrý den,

mám trochu zmatek v definici zotavovací akce "Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů". Když je účastníkovi 15 let a den, padá do toho počtu 30 osob, nebo ne?

Děkuji za vysvětlení.

Očkovací průkaz na soustředění

Prosím o sdělení, zda je povinnost, aby dítě na zotavovací akci - jinou podobnou akci, předalo očkovací průkaz. Nebo postačí Posudek o zdravotní způsobilosti, kde lékař vypisuje údaje o očkování.
Jedná se o soustředění 7 dní, počet dětí méně než 30 do 15 let.
Děkuji. Helena Babínková

Požadavky na pořadatele soustředění

Dobrý den,
náš spolek mladých hasičů bude pořádat 7-denní soustředění mladých hasičů pro cca 30 dětí ve věku 6 - 15 let. Jaké povinnosti se na pořadatele soustředění vztahují? Musí děti doložit lékařské potvrzení nebo jiné doklady? Musí mít nějaké doklady či potvrzení přítomni vedoucí (trenéři)?
Děkuji, M. Tenorová

název tábora

Dobrý den, může nastat kolize názvu tábora podle známých knih, filmů s ochrannou známkou např. filmové společnosti? Např. Piráti z Karibiku, Starwars, Harry Potter a pod. Příp. jak se tomu vyhnout, děkuji

Údaje na webu

Dobry den,
jsou nejakej udaje nebo sekce, ktere jsou povinne na webu? (Kontakty, Podminky pouziti,... souhlas s cookie soubory,...)

Druhym dotazem je, jak lze osetrit prihlasovani deti na tabor pres internet, respektive s platnosti a potvrzenim prihlasky?

stravování dětí

Dobrý den,

při pobytu dětí na intenzivním plaveckém výcviku rodiče nahlásí, že dítě je vegeterián a to z přesvědčení rodičů. Nicméně následně vyžadují i stravu obsahující maso ?! Jak postupovat ? Akceptovat tento rozmar rodičů bez jakéhokoliv lékařského zdůvodnění?

Pořádání příměstských táborů, kurzů, škol v přírodě

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, oživuji statek po prarodičích a k tomu mám absolvován kurz pedagogického minima pro instruktory a odborného výcviku od mšmt. Vystudovanou mám VŠ zemědělskou obory chovatelství hosp. zvířat a chov zájmových zvířat. Nyní jsem OSVČ a na ŽL mám uvedeno:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Druh
živnost volná

Daňové přiznání spolku pořádajícího tábor

Dobrý den, jsme parta dobrovolníků, co jsme si založili spolek pro sportovní a kulturní akce abychom jednou ročně mohli pořádat dětský tábor.
Příjmy jsou nějaké dary a potom úhrada rodičů za tábor. nikdo nemáme za účast na táboře žádnou mzdu. Nečerpáme žádné dotace na činnost.
Jsme povinni podat daňové přiznání?
Děkuji

Finanční odměna

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli když bych chtěla dát instruktorům příměstslého tábora alespoň malou finanční odměnu, spadneme do kategorie pořádání tábora za účelem zisku.

Autobus na dopravu účastníků

Dobrý den, náš neziskový spolek má účel Organizace volnočasových aktivit dětí a mládeže. V případě organizace táborů či jiné akce, můžeme dát úhradu dopravy účastníků na tábor autobusem do nákladů tábora? Bylo nám řečeno, že nemůžeme, že nemáme oprávnění a živnost. statut cestovní kanceláře.

Děkuji za informaci.

Dospělý účatník akce - potvrzení

Dobrý den,
má dospělý účastník a) zotavovací akce b) nezotavovací akce povinnost předložit "LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
PRACOVAT S DĚTMI" ? Jedná se nikoli o dozor, ale o účastníka - pouze je onen účastník dospělý. Nestačí pouze potvrzení o bezinfekčnosti? Popřípadě jaké další dokumenty onen účastník potřebuje a jak se liší pro oba druhy akcí? Děkuji za odpověď.

Zajištění dohledu a bezpečnosti na sportovním soustředění

Dobrý den,
Rád bych se zeptal, zda lze za řádný dohled nad dětmi (6-8 let) na sportovním soustředění považovat, pokud jsou děti zamykány na pokojích. Domnívám se, že se nejedná o normální opatření k zajištění bezpečnosti dětí a rovněž se domnívám, ze by v případě, ze se něco dětem stane, mohlo mít pro dohled vážné následky. Prosím o sdělení, zda je tato záležitost nějak legislativně řešena. Děkuji
S pozdravem
Jan Synek

GDPR

Dobrý den,
jsem fyzická osoba a pořádám v létě "Jinou podobnou akci pro děti". Od dětí sbíráme osobní údaje typické pro přihlášku na tábor a také je fotografujeme - fotografie nejsou nikde zveřejňovány, dáváme je rodičům na DVD. Je letos potřeba vzhledem k GDPR požadovat od rodičů písemnou formou souhlas se zpracováním osobních údajů/fotografováním? Někam zařadit nějakou formulku z této směrnice? Existuje nějaký vzor? Nikde nemohu najít dostatečné informace. Děkuji!

Stravování vedoucích

Dobrý den,

mám dotaz ohledně stravování vedoucích na zotavovacích akcích. Je pravda, že si musí platit plnou penzi v době tábora ze svých peněz? Případně, kolik minimálně musí denně platit?

Ptám se kvůli zdanění příjmu, dělám to pouze jako "účetní obrat", že si od nich imaginárně vyberu peníze a potom jim je strhnu z výplaty na stravné. Problém je v tom, že základ daně se počítá z navýšené mzdy o stravné.

Lze nějakým způsobem vyřešit tento "problém"? Jak účetně, tak v jaké vyhlášce je psáno o této problematice.

zimní tábor

dobrý den chtěl bych se zeptat. Chtěli by jsme s kolegou začít podnikat zimní dětské tábory byly by to týdení pobyty pro cca 40 dětí a zaměřené by to bylo na výuku lyžování či snowboardingu s tím ze později pokud to bude fungovat začali bychom i s letním táborem a mě zajíma zda pro to potřebujeme zivnostenské opravnění nebo jestli nam stačí založit nejaký spolek děkuji

Legislativa stravování pro lyžařské kurzy

Dobrý den, jsme majitelé horské chaty, kam chtějí jezdit lyžařské kurzy (ZS a SS). Chtěla bych vás požádat o radu, jaká legislativa se nás týká v případě, že bychom v našem zařízení vařili pouze pro účastníky lyžařských kurzů, popř. jiných zotavovacíh akcí. Jaké jsou v tomto případě požadavky na kuchyň, hygienu, vodu,atp...., je nutné z naší strany každou jednotlivou akci někde ohlašovat? Děkuji, Geryková

Lyžařský pobyt, zotavovací akce

Dobrý den,
prosím o informaci, zda hlavní vedoucí a pořadatel v jedné osobě našeho lyžařského pobytu musí, či nemusí mít školení hlavních vedoucích tábora. Která legislativa toto upravuje, v které části?

Nečerpáme žádnou dotaci. Máme více než 30 přihlášených dětí a pobyt trvá 8 dní.

Děkuji za odpověď.

Požadavky na pořadatele soustředění

Dobrý den,
náš sportovní oddíl (spolek) bude pořádat 4-denní soustředění pro cca 10 dětí ve věku 6 - 11 let. Jaké povinnosti se na pořadatele soustředění vztahují? Musí být přítomen zdravotník? Musí děti doložit lékařské potvrzení nebo jiné doklady? A musí mít nějaké doklady či potvrzení přítomní vedoucí (trenéři)?
Děkuji,
D. Škeříková

Musíme uchovávat kopii lékařského potvrzení o způsobilosti dítěte?

Dobrý den,

chtěl bych se Vás zeptat, zda je nutné pořizovat si kopii lékařského potvrzení o způsobilosti dítěte i po skončení zotavovací akce( tábor, 10 dnů 80 dětí) a tu dále uchovávat pro kontrolu zřizovatele Jihomoravského kraje. ( Nevím přesně jak se ta kontrola jmenuje, prostě ta co chodí jednou za rok a kontroluje všechny faktury a papíry spojené s chodem domu dětí a mládeže. Tábor pořádal dům dětí a mládeže. Toto potvrzení platí 1 rok a rodiče ho chtějí vrátit. Musím mít kopii uschovanou pro tuto kontrolu?
Petr

Pravidla pro ostatní akce

Dobrý den. V rámci našeho spolku budeme pořádat týdenní akci pro asi 15 osob ve věku 15 - 19 let. Tato akce tedy neodpovídá definici zotavovací akce dle příslušného zákona a ten by se na ni tedy neměl vztahovat. Existují tedy jiná pravidla, která budou na naši akci aplikovatelná? Snažíme se prakticky postupovat stejně podle pravidel zotavovací akce, ale zajímalo by mě, jak je to ve skutečnosti. Co řešíme např. teď, je, jestli můžeme účastníky pustit samotné ven, zda k tomu případně potřebujeme souhlas rodičů a jak je to pak s odpovědností.

Moc děkuji.

Štěpánka Prucková

Právní forma pořadatele LDT

Dobrý den,
jaká právní forma pořadatele je akceptovatelná při pořádání LDT? Může tábor provozovat i člověk sám na základě ŽL nebo musí přizvat společníky a fungovat na principu spolku? Děkuji za odpověď

Sportovní den pro děti

Dobrý den,

rádi bychom pořádali (nezisková organizace) sportovní den pro děti. Jedná se pouze o jeden den s programem, soutěžemi a odměnami pro děti. Co všechno musíme legislativně splnit, jaká povolení potřebujeme, kam co oznámit atd? Je možné např.na místě mít malý stánek s občerstvením např.pro rodiče atd?

Předem moc děkuju, M.

Dotace na akci/tábor

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se dá ještě žádat o dotaci na letní integrační tábor, případně na 5-ti denní aktivitu - výjezd do Dánského Legolandu. Jedná se především o děti s postižením.
Děkuji za odpověď.

Kongres mládeže

Dobý den, Pořádáme letní akci pro zhruba 40 lidí, ve věku 15-25 let, trvání 7 dní. Chtěl bych se zeptat, jak je to s legislativou, hlavně po zdravotní stránce, kam všude se musí akce hlásit apod. Děkuji

Může tábor uspořádat fyzická osoba?

Dobrý den,

je problém v tom, že "tábor" pořádám jako fyzická osoba se svými přáteli a ne jako sdružení. Děti plánujeme, že by tam byly našich přátel, popřípadě z kroužku první pomoci, který přes rok pomáhám vést. Finance máme tak, že mezi děti jsem rozpočítala náklady na naší stravu a ubytování, cestu si platíme sami, počítáme s tím, že nebudeme žít žádný zisk. V případě přebytku peníze dětem vrátíme. Samozřejmě účtenky pro rodiče budu mít k dispozici. Může to tak být prosím? Moc děkuji. 

Výchovně rekreační tábor pro děti zákon 267/2015 §11a

Dobrý den, naše církev pořádá 5denní příměstský tábor s méně než 30 dětmi a 8denní stanový tábor s méně než 30 dětmi. Dosud takové akce nebyly považovány za zotavovací akci a tedy nebyla povinnost nahlašovat na hygienickou stanici atd. V úpravě zákona o ochraně veřejného zdraví 267/2015 Sb. v §11a se za zotavovací akci nově považuje také výchovně rekreační tábor pro děti. V jeho definici ze zákona 359/1999 Sb. se nepíše nic o počtu dětí, nebo délce tábora.

Vyplývá z výše uvedené změny, že naše akce jsou považovány za zotavovací akce a máme povinnost nahlašovat je na KHS a další?

Co je potřeba, aby spolek mohl pořádat tábor?

Pěkný den, chtěl jsem se zeptat, jaké oprávnění musí mít spolek k organizaci tábora pro děti, pokud je tábor organizován nikoliv za účelem dosažení zisku. Musím být registrovaný jako školské zařízení nebo tuto činnost mohu vykonávat jako obecně prospěšnou jen na základě stanov.

Moc díky za odpověď, jš

Školení táborových vedoucích

Chtěla bych požádat o informaci ohledně požadavků na proškolení táborových vedoucích a praktikantů (tj. nikoli hlavní vedoucí) - zejména zda je nezbytné absolvovat akreditované kurzy, případně zda a jak lze akreditaci získat pro vlastní kurz.

Povinnost školení hlavní vedoucí táborů (výchovně rekreační tábor)

Dobrý den,
naše organizace se v létě rozhodla pořádat výchovně rekreační tábor pro děti z naší cílové skupiny (náhradní rodiny).
V povinnostech spadáme pod zákon 258 /2000 sb. a musíme splnit podmínky jako zotavovací akce.
Je povinnost, aby hlavní vedoucí výchovně rekreačního tábora měl školení pro hlavní vedoucí táborů vedené některou z organizací, která má od MŠMT k tomuto mandát?

dotace od MŠMT

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je možné využít dotace od MŠMT na pořádání příměstského tábora a za jakých podmínek. Děkuji, Jarmila Kubáňová

Dítě s ADHD na pobytové zotavovací akci

Dle § 9 zákona č. 258/2000 Sb. se dítě zotavovací akce může účastnit pouze za podmínky, že předloží posudek o zdravotní způsobilosti (příloha č. 3 vyhl. 106/2001 Sb.), kde jsou pediatrem uvedeny údaje o očkování, alergiích a užívaných lécích.
Ráda bych se zeptala, jaký je postup v případě psychiatrických diagnóz (ADHD), resp. zda jsem jako rodič povinna informovat o této diagnóze organizátory zotavovací akce.
Předem děkuji za vyjádření. Málková M.

Co má splňovat tábor?

Dobrý den,
letos poprvé pořádám tábor pro 30 dětí. Co vše musím splňovat? Musí se pobyt hlásit na hygienu?

Děkuji,
Vašinová

Více dotazů na letní tábor

Dobrý den,
v letě chystáme svůj první dětský sportovní tábor a zajímalo by nás pár
otázek. Byli bychom rádi, kdybyste nám na ně odpověděli.
1. Kolik dětí může mít na starost jeden dospělý plnoletý dohled/vedoucí
oddělení? Například: jeden dospělý má na starost 15 dětí, 12, 20.
Existuje vůbec nějaká vyhláška ohledně této věci? Nebo je to záležitost
provozovatele tábora?
2. Může mít hlavní vedoucí tábora na starost také např. těch 10 dětí?
Myslíme tím jako Oddílový vedoucí. Nebo hlavní vedoucí fakt slouží čistě

Můžou děti na táboře pomáhat s vařením?

Dobrý den chtěla bych se zeptat ohledně situace tábora kdy vše co se týče sociálních věcí , spaní ve stanech, programu dětí atd..... je zabezpečeno dle regulí. Ve zděné budově místnost na skladování potravin, lednice, přípravna.... Jde nám o to že bychom chtěli děti dovést k dovednostem a seberealizaci se o sebe postarat co se týče jídla.Jídelna zabezbečena, snídaně formou rautového stolu dětem k jejich chuti (čaj, pečivo, salám, sýr,máslo, marmeláda, paštika, jogurt, músli........)

požadavek na kvalifikaci vedoucích/instruktorů

Naše společnost se chystá pořádat outdoorové vzdělávací akce pro děti a mládež od 10ti do 20ti let. V rámci těchto akcí, které jsou pořádány v přírodě mimo školu, časově maximálně do 5ti dní, se často organizují activity jako jízda po řece na lodích, jízda na koních, nenáročné horolezení, atd. Zajímalo by mě, jaké jsou požadavky na vedoucí/instruktory (vzdělání, počet, atd.) a jaké další zákony/předpisy které je potřeba pohlídat a dodržovat.

Děkuji za odpověď

Pavel Vejmola

Kde získat akreditaci hlavní vedoucí tábora?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak můžu získat oprávění hlavního vedoucího tábora. Mám vystudované magisterské studium obor pedagogika volného času. V současné době jsem v domácnosti se čtyřmi vlastními dětmi. V loňském roce jsem byla na skautském táboře jako vedoucí dívek. Děkuji, Lucie Švehlová

Pobytová akce pro děti do 18 let

Dobrý den,neustále se mluví o zotavovacích akcích pro děti do 15 let,je ale možné tuto hranici rozšířit a dělat akci i pro děti do 18 let? Například sportovní soustředění? Děkuji za odpověď.

ZZO - podávání inzulínu

Dobrý den, prosím, může osoba, která má platný průkaz zdravotníka zotavovacích akcí, pravidelně aplikovat diabetickým dětem v MŠ nebo ZŠ inzulín?
Děkuji.

Pořádání letního pobytového tábora pro děti

Dobrý den,

Chtěly bychom uspořádat pobytový tábor pro děti 6 - 10 let.

Obě pracujeme s dětmi celoročně ve školní družině.

Předpokládaly jsme, že se nás bude týkat pro tento účel živnostenské oprávnění v oboru "Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti".

Na živnostenském úřadu nám však bylo sděleno, že se mýlíme a musíme založit cestovní kancelář a pojistit ji proti úpadku.

Cizinec na táboře

Dobrý den,

jmenuji se Petr Mališ a budu vedoucí skautského letního tábora. Mám na Vás prosbu/dotaz.

Přišel mi email od jedné paní z Portugalska, která pochází z ČR ale momentálně bydlí trvale v Portugalsku. Její syn Ian pojede o prázdninách do České republiky za prarodiči a tak nás poprosila, jestli by se mohl zúčastnit skautského tábora tady u nás. Ian chodí do skautu v Portugalsku, umí plynule česky a má České i Portugalské občanství. 

Potvrzení způsobilosti práce s dětmi

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak je to s potvrzením způsobilosti práce s dětmi v roce 2016. Jakou má platnost potvrzení od data vystavení lékařem a zda ho musejí mít i pedagogičtí pracovníci? Děkuji.

Témata poradny