Jiná podobná akce pro děti

Jiná podobná akce pro děti

organizovaný pobyt pro 30 a více dětí do 15 let, ale na méně než 5 dnů

organizovaný pobyt na více než 5 dnů, ale pro méně než 30 dětí do 15 let

Pořadatel je povinen (dle zákona)

  • zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení
  • zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce
  • účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené pro osoby činné při zotavovací akci (dozor, zdravotník, osoby činné při zajištění stravování – mají potvrzení o zdravotní způsobilosti)

Na této akci není ze zákona povinný zdravotník. Pokud na táboře je, je povinen splňovat podmínky jako při zotavovací akci (viz. zotavovací akce).

Další podmínky, které nejsou v tomto případě zákonem požadované, by měl ale každý pořadatel zvážit, zda jejich splnění, byť mu nejsou uloženy zákonem, není nezbytné pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, za něž na dobu tábora převzal odpovědnost.

Zákon neklade požadavky na kvalifikaci dozoru (vedoucích) na táboře, pokud je pořádaná organizací, která se věnuje práci s dětmi a mládeží. (Pozor, v případě obchodních korporací je tomu jinak, viz informace zde: http://poradna.crdm.cz/letni-tabory/muze-letni-tabor-poradat-pouze-cestovni-kancelar-478.)

Akreditace hlavního táborového vedoucího je potřeba pouze v případě, že je tábor dotován a vyžadují to podmínky přidělení dotace na tábor. 

Zákon neurčuje počet dětí na jednoho vedoucího.

Toto je pouze výtah základních požadavků, podrobné informace (o vyhláškách, povinnostech pořadatele apod.) najdete v článku Přehled legislativy pro pořádání letních táborů.

Další užitečné informace najdete v odpovědích u jednotlivých dotazů v této poradně v sekci Tábory.

Sekretariát ČRDM 24. 4. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz