Storno poplatek při zrušení účasti dítěte na táboře

Dobrý den,
existuje nějaká právní nebo alespoň obecně platná úprava storno poplatků při zrušení účasti dítěte na letním táboře?
Rádi bychom postupovali správně, zaroveň vyšli vstříc rodičům, pokud situaci sami nezavinili a zároveň uvažujme v rámci finančních možností spolku...
Děkuji za laskavou odpověď
ID

— Iveta Dosková, HUGO divadelní klub z.s.

Odpověď:

Dobrý den, 

zvláštní právní úpravu týkající se stornopoplatků při zrušení účasti (odstoupení od smouvy) najdeme v ustanoveních občanského zákoníku u smlouvy o zájezdu. Do definice zájezdu spadá i dětský tábor, pokud je provozován v rámci podnikání, tedy mimo jiné i za účelem zisku. Odstoupení od smlouvy i případné odstupné pak musí být stanoveno v souladu se zákonnou úpravou.

Naproti tomu tábory pořádané spolky a jinými subjekty v rámci jejich činnosti a tedy mimo rámec zákona č. 159/1999Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu do kategorií smluv o zájedzu nespadají a musí se tak spolehnout na obecnou úpravu odstoupení od smlouvy obsaženou v občanském zákoníku.

Abychom nezabíhali do podrobností, pořadatel nemá obecně povinnost vrátit poplatek při zrušení účasti dítěte na táboře, pokud jí předtím nepřevzal například ve smlouvě s účastníky tábora nebo ve vlastních smluvních podmínkách (storno podmínkách). Bývá obecnou praxí, že pořadatelé sami a dobrovolně stanovují storno podmínky například dle časového rozpětí (čím dříve rodič dítě odhlásí, tím větší část zaplacených prostředků je mu vrácena), v návaznosti na konkrétní důvod neúčasti (zdravotní indispozice, nezaviněná neúčast) atp. Naopak typicky nevrací žádné prostředky při zrušení bez omluvy, "na poslední chvíli", atp. Zde platí, že podmínky stanovuje sám pořadatel a je jimi vázán.

Přijetí transparetních storno podmínek lze vřele doporučit. Vytvoří se přehledný rámec pro všechny. Pořadatel se poté může účiněji ohrazovat proti žádostem, které postrádají uznatelný důvod, nejsou s předstihem apod. Nikde není psáno, že pořadatel nemůže v konkrétním případě postupovat vstřícně a uhrazené prostředky účastníkům vrátit. Může to být součástí celkové pořadatelské přívětivosti a "zákaznického servisu".

Samozřejmě je nutné odlišit situace, kdy důvody pro neúčast dítěte jsou na straně pořadatele. V takovém případě závazek porušuje sám pořadatel a účastník by se nároku na vrácení mohl úspěšně domáhat.

David Bareš, advokát

Poslední revize: 12. 7. 2021

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz