Výchovně rekreační tábor pro děti zákon 267/2015 §11a

Dobrý den, naše církev pořádá 5denní příměstský tábor s méně než 30 dětmi a 8denní stanový tábor s méně než 30 dětmi. Dosud takové akce nebyly považovány za zotavovací akci a tedy nebyla povinnost nahlašovat na hygienickou stanici atd. V úpravě zákona o ochraně veřejného zdraví 267/2015 Sb. v §11a se za zotavovací akci nově považuje také výchovně rekreační tábor pro děti. V jeho definici ze zákona 359/1999 Sb. se nepíše nic o počtu dětí, nebo délce tábora.

Vyplývá z výše uvedené změny, že naše akce jsou považovány za zotavovací akce a máme povinnost nahlašovat je na KHS a další?

— Daniel Fér

Odpověď:

Dobrý den,
s ohledem na ustanovení § 11a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOVZ“) jsou výchovně rekreační tábory pro děti (ve smyslu ust. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právních ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZSPOD“) považovány za zotavovací akci a musí tedy být nahlášeny KHS, jak stanoví zákon, a to bez ohledu na počet dětí, které se tábora účastní, bez ohledu na délku pořádaného tábora a také v případě, že se tábora účastníci mladiství. Výchově rekreační tábor, je považován za jedno ze zařízení sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu ust. § 39 a násl. ZSPOD , a v souladu s § 48 tohoto zákona ho mohou pořádat jen osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Pokud jste osobou pověřenou, pak vaše tábory mohou být výchovně rekreačními tábory pro děti, a každý takový tábor je považovaný za zotavovací akci ve smyslu ustanovení § 8 ZOVZ.
Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 8. 9. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz