Jak se změní účetnictví v přípdadě přechodu na spolek?

Jak se změní účetnictví v přípdadě přechodu na spolek?

— MAS Zálabí, občanské sdružení

Odpověď:

Vlastní účetnictví se nezmění. NOZ účetnictví spolků neupravuje.

Pokud nastanou nějaké změny, nebude to v důsledku "automatické transformace" o.s. na spolek, ale novelizací zákonů, které účetnictví upravují. Zde bych upozornil na novelizaci zákona o daních z příjmů, kde byla nastavena nová pravidla pro nakládání s dary a slevou na dani z příjmů. Tento zákon nakonec neprošel Senátem. (tisk 176

http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/69566/58464

Částečně je situace řešena zákonným opatřením Senátu (tisk 184), které vláda schválila dne 25.9.2013

http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/70004/58797

Toto opatření definuje tzv. Veřejně prospěšného poplatníka v § 17a následujícím způsobem:

Veřejně prospěšný poplatník
(1) Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.
(2) Veřejně prospěšným poplatníkem není
a) obchodní korporace,
b) Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář,
c) profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů,
d) zdravotní pojišťovna,
e) společenství vlastníků jednotek a
f) nadace,
1. která dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých zakladateli
nebo
2. jejíž činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli.“.

Pokud toto opatření bude nakonec schváleno a vstoupí od 1.1.2014 v účinnost, pak bude okruh spolků, které by chtěly uplatnit v oblasti darů a slevy na dani stejná pravidla jako nyní, nově definovaný podmínkami VPP, které obsahuje právě paragraf 17a.

Domnívám se, že standardní spolky tyto podmínky bez problémů splní.

Cílem toho opatření je eliminovat užívání daňových benefitů u subjektů, které svou činností poskytují profit pouze zakladateli nebo jeho blízkým osobám.

Ing. Aleš Sedláček, ČRDM

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz